Holló-Szabó Julianna

Tudatosságfejlesztő tréner-előadó, életút-vezetési tanácsadó

+36 20 589 2766
Pap Boglárka vezetői asszisztens
Kérdezz tőlünk bátran!
Főoldal > ÉGI ÜZENETEK > Juventus tanítások

Juventus tanítások


JUVENTUS MESTER ÚJÉVI ÜZENETE A MAGYAROKHOZ 2014-RE 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna (Budapest 2014.01.01. 01h) Szeretett Népe szívünknek!

 

 

Mindenható Istenünk kegyeltjeiként vagytok számon tartva a Világegyetemben. Munkálkodásotok előremutató, erőfeszítéseitek hatékonysága pedig, egyre erőteljesebben hat a világotokra. A magasabb dimenziók mihamarabbi érkezésetekre számítanak, ahol is elkészült számotokra a hely. 

Isteni népünk győzelmét van szerencsém bejelenteni nektek. Magasabb dimenziókból tekintve világotokra, kijelentem, hogy már semmi nem áll a tudatossági szintemelkedésetek útjába. Van szerencsém bejelenteni, hogy mostantól fogva, mindenki, aki elindul az Igaz, Isteni Rend Útján, végig is viszi önmagában az átalakulást, majd a magasabb dimenziók védelmébe érkezve, legyőzi a felejtés fátylát, és emlékei visszatérnek. Képességeitek újra aktiválódnak és végre beállhattok annak a tisztító, gyógyító, rendet tévő küldetésnek a szolgálatába, amelyre önmagatokkal szerződtetek inkarnációtok kezdetén. Egyre többen dolgoznak velünk a magasabb szinteken, akik a 3 dimenzióból tartanak fölfelé. Égi üdvözlet Drága Testvéreink nektek, akik hazatérnek! 

Ne tartsatok semmitől! Az új (ősi) erők megtartanak benneteket! Mindig lesz hol álomra hajtanotok a fejeteket, és mindig lesz mit ennetek. El sem tudjátok képzelni, milyen nagyszerű tervek megvalósításai állnak a rendelkezésetekre, ha elértétek a megfelelő rezgést. Ne aggódjatok addig sem, amíg eléritek a magasabb frekvenciákat! Útban az emelkedőn is védettséget élveztek, amely védettség mértéke mindig hozzátok van igazítva. Ez azt jelenti, hogy lelki indíttatásaitok, a gondolataitok, és testetek a tisztaságának mértékében ruházzátok fel saját magatokat a védettség jogával. Magyarul ez a gondolat annyit tesz: amennyi erőfeszítést tesztek az emelkedésért, olyan mértékben vehettek az új közeg javaiból. 

Érthető talán már, hogy a magasabb dimenziókban lesznek „kötelességeitek”, amely „kötelességek” betartása egy fénytársadalombéli teremtménynek nem tűnik erőfeszítésnek, hanem élete alapigazságának. Ezen alapigazságok a 3 D-s társadalomban ismertek ugyan, de eszközként nem használatosak az előmenetelhez. Sőt csúfolódás tárgyát képezik, pedig a fénytársadalmi oktatásban, e kötelességek megtanításával kezdjük a gyermekek nevelését. Addig nem léphetnek gyermekeink elemi szintekről felsőbb osztályokba, amíg bizonyságot nem adnak e tudásukról. Talán érezhető, hogy az iskoláink nem korhoz kötöttek, hanem fejlettségi szintekhez. 


Néhány kötelező érvényű alapelvet említenék: 

- A saját lélekcsaládfa ismerete, saját küldetés ismerete. 
- Teremtő Atyánk és Anyánk ismerete. 
- A test ismerete, megfelelő gondoskodás róla. 
- Böjt és az önmagunkból hozott áldozatok (a régi téves formák magunk mögött hagyása) 
- Gondolatok tisztasága. 
- A lélek késztetéseinek tisztasága. 
- Az univerzális törvények ismerete, használata. 
- A társaink életfeladatainak tiszteletben tartása és az ő támogatásuk, hogy el is érhessék céljaikat. 
- Társainkra tekintettel vagyunk, célunk az ő emelésük. 
- Ítélkezés mentesség. 
- Elfogadás. 
- Irgalom. 
- Tolerancia. 
- Megbocsátás 
- Szerelem a világom iránt. 
- Az állatok, a növények és az alsóbb rendű fajok tisztelete, segítése. 
- Folyamatos kutatás és tanulás. 
- Felelősségtudat. 
- A MÉRTÉK tisztelete. 

Sorolhatnám hosszan még a sort, azoknak a kötelességeknek a listáján, amelyeket már nagyon korán, az elemi iskolákban sajátítanak el gyermekeink. Ugye nem kell említenem, hogy a teljes társadalomra kiterjedő, ilyen irányú műveltség teljesen kizárja a csalás, a szeretetlenség, a betegség, a fájdalom, a harag, a félelem, a szegénység, a háború szikráját is… 

A jó hírem az, hogy cserében az alapigazságok szem előtt tartásáért, felruházhatjátok magatokat különféle jogokkal. A „kötelességek” betartása KULCS arra, hogy élhessetek a saját jogaitokkal, és ne csak az uraság asztaláról lehullott morzsákért kelljen könyörögnötök. Az elején némi erőfeszítésetekbe kerül majd magatok hozzászoktatása az új életmódhoz, azonban, ha kialakítotok egy tisztább, emelkedettebb gondolkodásmódot, azt fogjátok majd kérdezni: „Hogyan tudtam eddig másként élni?” 

A két minőség (kötelességek és a jogok) frekvenciája azonos, tehát az egyik következik a másikból. A 3 D-s világ óriási tévedése az, hogy úgy tartja: lehet jól élni háborúzva is…! NEM, NEM lehet! Emberhez méltóan, egyáltalán NEM! Ha haragban éltek a társaitokkal, akkor annak az ára NEM az egészség. Ha a kapzsiságot hordozó szív háborúzik, és irgalmatlanul letipor másokat, akkor a biztonság messze elkerüli… stb. Nem sorolom, hiszen túlságosan is ismerősek ezek a képek a számotokra… De kérlek szépen benneteket, Drága Testvéreim a Fényből, vegyétek észre, hogy nem más lök ki titeket a javaitokból… hanem ti saját magatokat. Ugyanakkor ti lehettek saját magatok azok, akik ősi tudásuknál fogva, visszaemelhetitek önmagatokat a saját jogköreitekbe. 


A TÖRVÉNY ÍGY SZÓL: Ha ítéletet mondotok ki mások felett, akkor önmagatok felett mondotok ki ítéletet. 

Igaz ez, ha negatívan ítélkeztek. Ugyanis a negatív ítéletnek egy szép napon a ti negatív megítélésetek lesz az ára. Valamint akkor is igaz, ha irgalmat gyakoroltok a társaitok felett, vagy a világotok felett, mert ez esetben a ti kritikus pillanataitokban, irgalomban lesz osztályrészetek! 

A Törvény mindenkire vonatkozik, kivétel nélkül! Ám, ha a Törvény ismeretlen előttetek, sokszor be sem tudjátok azonosítani a szerencsétlenségetek okát, hogy tulajdonképpen nem történik más, mint valamikori saját, negatív kiáradásotok tér éppen vissza hozzátok. 

Megfordítva a folyamatot azonban, vagyis helyesen értelmezve a Törvényt, életetek meg tud tisztulni, frekvenciátok emelkedik, és szépen egy másik létélményben – egy másik dimenzióban – találjátok önmagatokat, ahol egy új törvényrendszer vonatkozik rátok. 

Fontos! Gyakran becsapjátok önmagatokat! Azt emlegetitek: „Én mindig adtam, úgy éltem, ahogy a világ kérte, jó voltam, azonban mégsem értem el semmit, sőt úton-útfélen belém rúg az élet! Nekem nem működik ez a Törvény!” 

Azok tapasztalnak hasonlót, akik mindazt, amit cselekszenek, valahol a lelkükben megbúvó félelemből teszik (jaj, csak nehogy elhagyjon…, nehogy kirúgjanak…, nehogy elveszítsem…, ne legyen gond…, ne hozzon nagy fordulópontot…, a kényelmem megmaradjon… stb.), majd e tévedésüket álruhába öltöztetik, és erényként könyvelik el. Érezhető, hogy a lélek félelemből való megnyomorítása, - attól még, hogy az „ERÉNY-MŰVEK” címke kiplakátolásra kerül a homlokotokra, - nem hoz megfelelő eredményeket. E viselkedés hibás vélelmeken alapul, amelyeket ideje lecserélni őszinte vizsgálódást követően, igaz és VALÓ minőségekre! Örömtől hajtva, a legtisztább szándékkal, kezdetben, folyamatos önkontrollal viselkedésünk, gondolataink, szavaink irányába, fog csak figyelmünk fókusza más minőségeket megcélozni. 

Segítségül szeretném megjegyezni: amennyiben a fenti minőségeket elkezditek önmagatokra kötelező érvényben betartani, rajta is vagytok az emelkedőn. Minél tudatosabban igazodtok hozzájuk, annál erőteljesebb hatásokat fogtok elérni. Észreveszitek lassan, hogy a többiekhez képest, jogokat kezdtek formálni a sikerre, a biztonságra, a gyógyulásra, a bőségre stb. Az emberek azt mondják majd: „Micsoda mázlista!” vagy „Könnyű neked!” vagy „Mekkora szerencséd van!” vagy „Hát igen, így kell jókor, jó helyen lenni, ez nekem soha nem sikerül!” – és nem fogják érteni a szerencsétek okát, - ha csak, be nem avatjátok őket a titkotokba – márpedig a beavatás is egyik célunk lenne… 

Ha megtekintitek az alábbi ábrát, talán kiolvasható belőle, hogy a szorgos, és tudatos munka szépen lassan meghozza a gyümölcsét. Először csak pillanatokat élsz meg a lelki örömökben, azután egyre hosszabbra tudod nyújtani az ott töltött időt. Ami még érdekesebb az, hogy megszűnnek a hatalmas lelki kilengések (az extázistól a mély depresszióig, akár egy órán belüli intervallumban), amelyeknek annyira ki vagytok szolgáltatva, a Törvény ismerete nélkül. Figyeljétek meg, hogy a méretes ugrások is lecsökkennek, és szinte állandósul a harmónia. 

 

Nos, most lássuk azokat az előnyöket, amelyek a „kötelességek” betartását kísérik: 

- Új baráti kör, sok sikeres, kiteljesedett ember körülöttetek. 
- Örömmé válik az élet. 
- Ráleltek a küldetésetekre, amely kiteljesít benneteket. 
- Megnyugtató megoldások sora szinte a „semmiből”. 
- Biztonságérzet kialakulása, megszűnik a félelem. 
- Gyógyulás testi, lelki, mentális szinten. 
- Az öregedés lelassulása. 
- Könnyebb ételeket kívántok, lassan megszűnik a húsevés. 
- Tiszta, és világos vezetést nyújtó álomélet. 
- Bioenergiával történő gyógyítás képessége. 
- Tisztán látás képessége. 
- Tisztán hallás képessége. 
- Állatokkal, növényekkel való kommunikáció képessége. 
- Transzcendens világokkal való kapcsolat képessége. 
- A teremtőerő nagyfokú megmutatkozása. 
- Gondolatátvitel képessége. 
- A környezet (vizeitek, földjeitek, levegőtök) tisztításának a képessége. 
- Mérgező anyagok, hatások semlegesítése. 
- Nincs szükség tudatmódosító szerekre (túlzott alkohol, dohány, drog- és gyógyszerfogyasztás) 
- Újabb érzékszerveitek bekapcsolása. 
- Új energia-csakrák aktiválása. 
- Agykapacitásotok növekedése. 
- DNS láncaitok aktiválódása. 
- Fejlettségtől függően, az anyag uralásának a képessége (az áldással való programozástól a kémiai-fizikai módosításokig). 
- Békesség a lélekben. 

A sor itt is hosszú, ezek még csak az alapjogok… 

Fontos! Ne tévesszenek meg emberek benneteket! E minőségeket csakis magatokban tudjátok elérni. Ne felejtsétek! „Kötelességeitek” vannak magatokkal szemben, másokkal szemben, a világotokkal szemben, vagyis Teremtőnkkel szemben! 

Ha át akarnátok ugrani lépcsőfokokat a megvalósultság emelkedőjén, zátonyra futtok. Mondjuk pld. nincs, vagy csak pislákol annak a gyógyító ereje, aki sokban vét a Törvény ellen. Hiába végeznétek tanfolyamokat… az igazi gyógyító erő a felemelkedésetek nyomán aktiválódik, addig pusztán lexikális tudást gyűjtögethettek. Más emberek csak támogathatnak titeket a fejlődésetek útján. Helyettetek senki nem végezhet el semmit ez ügyben. Magatoknak illik, saját magatokból hozott áldozatok nyomán kiolvasztanotok az ércből a színaranyat, lelketek aranyának valódi alkimistáiként. Erőt feszíteni nap, mint nap, óráról órára azért, hogy közelebb kerüljetek a megnyugtató megoldásaitokhoz. Tegyétek a Teremtő oltárára mindazt, ami lehúz benneteket és meggátol a fejlődésben! Minden sóvárgásotokat, függőségeiteket, félelmeiteket, fájdalmatokat és induljatok a felettébb izgalmas útnak! Óriási meglepetések várnak rátok, Aranylelkű testvéreim! 

Bár fokokat átugrani, vagy megvásárolni nem lehetséges, a jó hír cserében viszont az, hogy a lépcsőfokokat rendkívül gyorsan lehet ma már egymás után szedni. Aki meri, aki vállalja, aki felvállalja a misszióját, az eredményekben gazdagodik. A tudást felváltja a feltétel nélküli, valódi (nem dogmatikus) HIT, az önbizalom, a béke és a végtelen öröm érzése. BOLDOGULTOK minden szinten! 

Ezzel a jó hírrel köszöntelek benneteket egy új korszak kezdetén! Teremtő Atyánk és Anyánk a Fényből repeső örömmel várják hazatérő Gyermekeiket! Szabad az utatok! 

Fényességes Áldással Santanya gyermeke: 


JUVENTUS 

 

 

Az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény 


Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2013 június 25. Budapest. 

 

 

Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából 


Juventus tanításai 
1. levél

 

 

 

Szeretett Földi Testvéreink! 

A Teremtő Atyaisten Szeretete lebeg életetek felett, amikor ezek az üzenetek a szívetekig érnek. Boldog vagyok, hogy a Vének Nagy Tanácsa engem jelölt a tanításra és a felemelő hírek továbbítására. Ahogyan azt Amarende Királynő, Tartományunk Uralkodónője, a legutóbb számotokra jelezte, újra szólhatunk hozzátok. 

Sokan közületek értetek már a 'mi nyelvünkön', vagyis meghalljátok, érzékelitek a tudást, amelyet közvetítünk a kárpát-medencei Helytartóságunk felé irányítva. Boldogok vagyunk, hogy az idők jelei szerint törekedtek a jóravaló gondolkodásra és cselekedetekre. Szívünk sajog viszont attól, hogy többen, beazonosíthatatlanul, kihasználva tudásszomjatokat, a 'nevünkben' traktálnak benneteket, zavart keltve a lelketekben. Éppen ezért, a 2012-es olimpiai játékok óta, a mi részünkről átmenetileg leállítottuk, a tanításaink ’hivatalos’, a ti információs eszközeiteken történő közzétételét. 

Újra kérünk titeket, hogy az un. csillagközi térből érkező üzeneteket csakis lelketek szűrőjén keresztül vizsgáljátok meg. Ha csak egy szikráját is érzitek a szorongásnak, a szeretetlenségnek, az uszításnak, a megtorlásnak, a sötétségnek, akkor nagyon sok kérdőjellel ellátva olvassatok és hallgassatok ilyen jellegű híreket! Mindannyiunk nevében kérünk erre benneteket! 

A mostani alkalommal már magasabb szinteken fogjuk érinteni azokat a kérdéseket, amelyek mozgatnak benneteket a földi léttel kapcsolatosan. Nevezetesen az emlékező képességetek törlését érintő külön-egyezményről fogok nektek beszámolni. A Vének Nagy Tanácsa szerint elérkezett az idő, hogy erről pontosan ismertetve legyetek. Súlyos dolgok kerülnek felszínre, amely hírek hallatán, talán egy kissé elszomorodtok, vagy meghökkentek, de tudnotok illik a létezésetek körülményeiről. Ha ezt a tételt kihagynánk az információk közül, nem tudnátok tovább dolgozni, és nem tudnátok helyesen értelmezni a küldetéseteket. 


A Földről szóló megállapodás és az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény 


Amarende, előző levelében beszélt nektek egy bizonyos, különleges törvényszerűségről a Föld nevű bolygón. E tétel szerint, a lélek fizikai testet öltésekor, emlékezőképessége - átmenetileg - sötétbe borul. Ez azt jelenti, hogy nem emlékeztek semmire előző életeitek tanulságából, nem emlékeztek semmire az Univerzum működésével kapcsolatban, és bár a lélek az adott inkarnációra különleges küldetéssel érkezik, általában csak sokára derül ki, – vagy egyáltalán nem –, létének igazi célja. 

A mai fő témánk e külön-egyezmény létrejöttének és hatásainak ismertetése lesz. 

E törvény alapja, tulajdonképpen, egy Globális Csillagközi Békeegyezmény tételeként van rögzítve, amely nem tekinthető univerzális törvénynek, hiszen a galaxis egyetlen pontjára igaz. Mivel azonban a Földre vonatkozik, így rátok is vonatkozik. Az egyezmény maga, kizárólag a Föld nevű bolygóra volt érvényben. 

Szerződő felek, békeszerződésben határozták meg egy, az Univerzumon belül élő, frekvenciaidegen faj átmeneti életterét. Az erre a célra megjelölt hely: az Univerzum kék bolygója, a Föld. A békeszerződés arra az időszakra szól, amely alatt e frekvenciaidegen faj helyreállítja a saját maga által kipusztított lakóhelyeit, amelyeket megsemmisítve, lakhatatlanul hátrahagyott, a helyreállítási munkák befejeztével azokra visszavonul, de maximum a szerződésben meghatározott időpontig. 

Az időintervallum végét 30 000 földi évben állapították meg, és ez, a ti számításaitokat követve - az időszámítási pontatlanságokat is belekalkulálva - pont 2012 decemberére esett. Ekkorra kellett volna készre jelenteniük munkálataikat, az egyezményt napvilágra hozva bejelenteniük kilétüket, és csoportjaiknak elhagyniuk a Földet. 

A békeszerződés megkötésére, azért volt szükség, mert e létidegen fajok, saját, kipusztított lakhelyeiket hátrahagyva, hontalan hordákként raboltak a galaxisunkban. Az életük fenntartásához szükségük volt vízre, oxigénre, aranyra, ásványi anyagokra, munkaerőre. Saját otthonuk nem lévén, azokat más bolygókról, erőszakkal szerezték meg, és így állandó fenyegetettségben tartották a fénytársadalmak békés világát. 

Az állandó harc megfékezésére, galaxisbéli fényszövetségek, kényszerből, úgy döntöttek, hogy békét ajánlanak fel a portyázó hordáknak, amely békeszerződés keretein belül átmeneti lakhelyet biztosítanak a számukra, ahol életükhöz és a helyreállító építkezéseikhez minden a rendelkezésükre áll. Ez az átmeneti élettér, amely egy valódi kincses bolygó: a Föld. 

Rabló garázdálkodásuk féken tartására, a Föld kizsigerelését gátló óvintézkedésként, a fényoldal, kikötötte továbbá azt, hogy az életteret, valamint a földön élő, mindenkori, emberi, fizikai testet ne csak a frekvenciaidegen fajok lélekcsaládfái használhassák, hanem fénytársadalmak lélekvonalai is. Ez magyarul azt jelenti, hogy teljesen ugyanolyan, földi testbe, fénylelkek épp úgy születhetnek, mint az árnyék fiainak lelkei. Pontosan tudta mindkét fél, hogy ezen intézkedés, az állandó fénytársadalmi kontroll miatt, természetesen, féket jelent majd az árnyékoldal határtalan dorbézolásnak. Életfeltételeik ’zavartalan’ kialakítása céljából azonban, ők cserébe időelőnyt kértek önmaguk számára. Így kérésüknek eleget téve, az egyezmény tartamára, a fényoldalról érkező lélekcsoportok, átmenetileg teljes emlékezettörlésen esnek át leszületésükkor, valamint az árnyoldal kilétére vonatkozó információktól távol tartatnak. Kötelezték ugyanakkor magukat arra, hogy az egyezmény lejárta után bejelentik kilétüket, a céljaikat, valamint a további elképzeléseiket. Ezen felül elfogadták a tényt, hogy a lejárat után egyre tisztább tudattal érkező fénylényekkel kell a létsíkot megosztaniuk. 

Egy vázlatot nyújtunk át nektek, amelynek értelmezésére a következő anyagban kerül sor. Most csak azt figyeljétek meg, hogy az Univerzum lélekcsaládfái fény- és árnyoldalra bomlanak. A Föld leárnyékolása pedig a vázolt formában művi úton történik.
 

 

Az árnyoldal felei mindig is tisztában voltak, vannak és lesznek azzal, hogy fénytársadalmak lélekcsaládfái többszörösen túlszárnyalják az ő lélekerejüket. Éppen ezért kikövetelték maguknak azt a prioritást, hogy mindaddig, amíg a fénylelkek nem képesek saját evolúciós fejlettségi szintjüknél fogva visszanyerni emlékképeiket, vagy az egyezmény ideje le nem jár, jogukban állhasson őket alárendeltségben tartani. Az egyezmény kimondja: abban a pillanatban, ahogy a lélek belső tudására támaszkodva megváltja önmagát, védelmet élvez. Visszanyeri és használhatja belső energia- és információs forrásait, és nem kényszeríthető a frekvencia-idegenek által felkínált források használatára. Ezen túlmenően pedig hozzáláthat a fénylélek szükségleteinek legmegfelelőbb, fizikai forma helyreállításához. (DNS kódok újratöltése, gyógyító folyamatok, az ősi érzékszervek helyreállítása, a fizikai testetek könnyebbé tétele, stb.) 

A békeszerződésben felek kijelentik, hogy a béke érdekében, közös akaratukkal megegyezően, a helyreállítási munkák ideje, maximum 30 000 földi év. Engedményezésre került, hogy a földi élettér minden létsíkját céljaiknak rendelhessék alá, felhasználhassák azokat kísérleteikre, fejlesztéseikre, és az ujjá építéshez nyersanyag-szükségleteik fedezésére. Felhasználhatják az élővilágot, köztük az embert is, genetikai állományuk frissítésére, dolgoztathatják azt, kísérleteket folytathatnak a fizikai testen, új növényi, állati, és emberi egyedeket hozhatnak létre. 

Nos, ebből a kísérlet-sorozatból született meg a mai, legyengített emberi forma, amely ötvözete a fényember és az árnyékoldal genetikájának. Különleges tulajdonsága, hogy a kétféle genetika egymással kompatibilis. A legnagyobb problémájukat az jelenti, hogy a genetikát ugyan tudták keresztezni, a lélekminőséget azonban nem. 2000 éve a legfőbb kísérleteik pont ez irányba haladnak. Tesztelik a fénylények tűrőképességét, agresszív hajlamokat csíráztatnak a lelkükben, halálra bosszantják, mérgezik, és kínozzák a gyengébbeket, vírusok kifejlesztésével, megvonásokkal, félrevezetéssel, bizonytalanságban tartva tesztelik őket. Ugyanis ismerik az egyezmény azon tételét, miszerint a fénylelkek bármikor aktiválódva, keresztül húzhatják számításaikat. Ma már sejtjük, hogy a Föld további bitorlása a céljuk, és tartani lehet a kipusztításától, – mint már több életterük is bizonyíték rá (Mars, Hold, Plejádok csillagkép néhány bolygója). 

A bejelentéseiket húzzák-halasztják – érthető módon. Nem arra vár a világ, hogy azt jelentsék be kormányaitok: földön kívülieknek dolgozunk, hanem azt, hogy KIKNEK és MILYEN FELTÉTELEKKEL! Erre néhány gyenge próbálkozás már volt, de nem a teljes igazság napvilágra hozatala. (Íme, egy példa – Júlia megj.)
 
 

 

 

Kérdezhetitek tőlünk azt, hogy ha megállapodás rögzítette az életfeltételeket a Földön, akkor miért eszközlünk kívülről jövő beavatkozást az életetekbe? Miért akarunk segíteni nektek? Kik vagyunk mi egymásnak, és mi lehet a közös célunk? Minden kérdésetekre választ kaptok a tanítási folyamatban, de első körben tisztázzuk le a következőket: 

Néhányan felemelkedtetek olyan szintekre, ahonnan már elérhetők az emlékképek, valamint éppen ezért olyan kommunikációs források állnak rendelkezésetekre, amelyeket mindig is használtatok más életeitek során. Tulajdonképpen e beszélgetés, és annak szívetekből való értése sem jöhetett volna létre anélkül, hogy ti ne közelítsetek frekvenciátokban hozzánk. Dédanyáitok idején e sorok tartalma teljes képtelenségnek tűnhetett volna – ne felejtsétek el! Tehát e folyamatot ti magatok idézitek elő, amelyre mi csak reagálunk, magyarul, nem tekinthető a tanítási folyamat kéretlen beavatkozásnak. De ha az is lenne, akkor is megtehetnénk teljes joggal, ugyanis az egyezmény azon tételei, miszerint, a fajidegen létformáknak el kellett volna hagyniuk a Földet, mint tudjuk, nem teljesültek. Durván megszegték az egyezményt, amely, azóta, le is járt, és immáron semmisnek tekinthető. Ez legyen a kiindulási alap! 

A legnagyobb gondot az okozza velük kapcsolatban, hogy saját otthonaik helyreállítási munkálatai félkészek, jól berendezkedtek a Földön, ezért a távozás még csak a gondolataikban sem merül föl. Évezredek alatt hatalmas fölényre tettek szert, uralják az emberiséget, mert tudatlanságban és rabszolgasorban tartják, ráadásul a Föld kihasználása és pusztítása is tovább folytatódik. Ezt az ütemet tartva félő, hogy a Föld ideje korán társai sorsára jut. 

A közös missziónk célja az lenne, hogy megoltalmazzuk a Földet a további pusztítástól, és a kezdetben virágzásnak indult, majd lerombolt fénytársadalmi alapokat ismét lerakva, végre megalapozzuk egy újabb, csodálatos élettér kialakításának lehetőségét. Erre a közös küldetésre kértünk fel benneteket, Drága Fénytestvéreink! 

Ti vagytok azok a fénylények, akiknek lelke tanításainkra visszarezeg, és akik vállaltátok, hogy a legyengített test lesz átmenetileg az otthonotok, azért, hogy megóvjátok a Földet: az állatokat, a növényvilágot, egymást, valamint fényt támasztva az árnyékos oldalon, segítsetek társaitoknak önmagukból is kibontani a fény erejét, hogy végre teljesíthessék küldetésüket. 

Első és legnagyobb feladatotok az lenne, hogy rádöbbenjetek arra, hogy a fent vázolt okok miatt rejtetten, de hatalmas tudással rendelkeztek, és amelyet némi, önmagatokon végzett, tudatos munkával elérhettek. Ebben segíteni fogunk nektek. 

Második dolog, amit szem előtt illik tartanotok az, hogy magatok választottátok a küldetést, sőt tettétek mindezt a legnagyobb örömmel. A földi leszületés ugyanis tehertétel, és rendkívül keresett létforma, mert a lélek számára kiugró fejlődési lehetőséget tartogat. 

Hogy mi is ez az erőteljes fejlődési lehetőség, amit a földi inkarnációkban annyira értékelünk, nézzük hát pontosabban: 

Igen! Most már jól értitek: kizárólag csak a Föld az a hely a mi közös Univerzumunkban, ahol egy fénylélek, ha fizikai testbe születik, átmenetileg törlődik az előzőekben megszerzett tudása. Az ember szinte szabad prédaként, jóformán magára hagyva, tudásától kifosztottan érkezik a világra, akinek a lelkéért, szó szerint, elemek harca folyik. Az árnyékoldal mindent elkövet, hogy a fénylélek a tényleges tudását ne legyen képes, sőt, még csak eszébe se jusson, önmagából kibontani. Inkább hatalmas erőket mozgósít annak érdekében, hogy kontrollálja a fénylények csoportjait, inkább vállalja, hogy eteti, itatja, öltözteti, oktatja, kezeli, pénzeli, szórakoztatja, információval látja el őket, zajos közeget teremt a számukra, csak fel ne ébredjenek… 

A fénylélek nagy feladata a Földön az lenne, hogy a ’homály’ ellenére is, önmagából áldozatokat hozzon tudása és lelke erősítésére, saját erejéből hátat fordítson a szemet és ingereket elkápráztató főszerepnek, amelyet az árnyékoldal valóságshow-jában neki szántak. Célja lenne, hogy érzékelje az érte folyó küzdelmet, pontosan felismerje, és azonosítsa a küzdelem résztvevőit, tudatosítsa önmaga felelősségét, a hovatartozását, majd saját, tudatos frekvencia-finomhangolására támaszkodva megoldáshoz jusson – vagyis újra emlékezhessen a lefátyolozott tudására, hogy azt a Föld és az emberi faj megmentésének szolgálatába állíthassa. 

A szó legszorosabb értelmében, eddig az időszakig, a legtöbb földi ember számára, - sötétben tapogatózva - a puszta túlélés volt a tét, mert nem értelmezte a jeleket. Mostantól változtok, hiszen evolúciótokat tekintve, rengeteg nagyon erős lélek van közöttetek, akiknek a segítségére számíthattok. Váltókhoz érkeztetek, pontos leírását kapjátok a szabadulásnak, ha figyeltek. 

Drága, Lélektestvéreink! Nem kis feladatra gyülekezünk. Szabad választásotokon múlik, hogy a közös munkában részt vesztek-e velünk. Ha úgy döntötök, hogy még távol tartjátok magatokat, azt is értjük. Sokat szenvedtek és emberhez méltatlanok a körülmények, amelyben sokan éltek. De, ha egyesítjük energiáinkat, csodák történnek nap, mint nap az életetekben, a Föld pedig lassan gyógyulni kezd. Mostantól rendszeresen jelentkezünk. Segítségetekre leszünk az emlékezésben. Kövessétek jelentkezéseinket és ha alkalmatok adódik, osszátok meg minden jóakaratú emberrel a tudást. 

A Lélek felemelő ereje szálljon rátok, Kedveseim! Veletek vagyunk, itt vagyunk, egyek vagyunk! Áldásom aranyozza be napjaitokat!
 

Juventus 

 

 

Ashtar parancsnok üdvözlete, valamint Juventus mester következő levele a holografikus teremtésről és az összpontosítás képességének fontosságáról 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2013 október 07. Budapest. 

 

 

 

ASHTAR parancsnok üdvözlete 

Majd folytatásban Juventus tanításai 
2. levél

 

 

 

Nagyra becsült Földi Testvéreink! 

Ashtar kapitány jelentkezem az Alpha anyahajóról. Újból köszöntelek Benneteket! Ragyogja be a Szent Tudás elméteket, hogy befogadhassátok üzeneteinket! 

Csodálatos az élmény, amelyen keresztül haladtok mostani inkarnációs időszakotokban. A Galaxisainkban nagyon ritkák az olyan időszakok, mint a mostaniak. 13 000 földi évnek kell eltelnie ahhoz, hogy újra hasonlót tapasztalhasson egy lélek, földi testbe zárva. Ez az élmény a boldog felismerések és a megértés időszaka, ugyanakkor pedig a sötétség oszladozásáé, a rálátás képességének a növekedéséé. 

Annak ellenére, hogy tudomásom van arról, hogy néhányan nevemben fals híreket közvetítenek – büszkén jelenthetem Nektek, hogy nem kis erőfeszítésünk árán, de biztonsággal befejeztük a Föld energetikai terének a stabilizálását. Bárminemű, ennek ellentmondó véleménytől elhatároljuk magunkat. Ismételten kérünk benneteket, hogy csak azokat a hírforrásokat olvassátok, amelyek nem keltenek zavart a lelketekben. A mi igazi célunk az Isteni Rend megteremtése és az Isteni Mértékhez való igazodás! Ugyanis, mindannyian, veletek egyetemben, ennek az Isteni Rendnek köszönhetően létezünk, ezért nyilvánvaló, hogy ez is fog megtartani bennünket. 

A Föld energetikai terének a rendezése és a ti sokszor erőn feletti munkátoknak köszönhetően, a nehéz, Föld sorsát alakító események, ma már az emberi faj támogatására irányulnak. Megfékeződik a kéjes manipuláció, nem várt események gátolják a sötét uralom előre haladását. Aminek bomlania kell, felbomlik… Saját maga csapdájába hullik, és szilánkjaira tör minden elavult rendszer, anélkül, hogy nektek a fizikai síkon be kellene avatkoznotok (lásd monarchiák, bankrendszerek, törvényrendszerek, vallások, történelmi megtévesztések…stb). 

 

 

Szeretném leszögezni, hogy bolygótok belekerült az un. foton övbe. Rendkívüli jelenségek sokasága várható. Jellemzően nagy erejű napkitörések, több üstökös egyszerre történő megjelenése, hatalmas energiagyűjtő tanker hajók felbukkanása, expedíciós anyahajók feltűnése távcsöveitek előtt. Rövidesen hozzá fogtok szokni e jelenségekhez. A foton övben gyakoriak a mozgások, hiszen ez az éteri közeg generátora, fenntartója az életnek a Univerzumban. Tárgyát képezi a kutatásoknak. Kérünk benneteket, ne féljetek a különböző objektumoktól! Főleg ne bocsássatok ki magatokból offenzív, támadó jeleket! Az objektumok nem közelítenek meg benneteket veszélyes mértékben, mert nem veletek foglalkoznak, csak a dolgukat végzik. Kutatnak, helyreállítanak, feltárásokat végeznek, az éppen adott Naprendszert tisztítják. Ne adjatok hitelt semmilyen, magát hiteles forrásnak mutató ’tudósnak’, aki fenyegetettség érzését keltené a világotokban, hogy félelem energiát generáltathasson! 

Juventus mester legutóbbi tudósításában elmondta nektek a békeegyezmény körülményeit… A még köztetek élő frekvencia-idegenek mindent elkövetnek azért, hogy ne kelljen átadniuk a Földet újra a Fény Erőinek… Hatalmas megfigyelő rendszereket és űrfegyvereket gyártanak, amelyek azt a célt szolgálják, hogy figyelemmel kísérhessék a Fényoldal erőinek mozgását a térségben és saját, negatív sugaraikkal árnyékolják le a Földet (pld. HAARP, pszichológiai hadviselésformák, energetikai szennyezések, stb.). 

E fegyverek nem csak a Galaxisotokban okoznak károkat, hanem rátok nézve is ártalmasak lehetnek, ha nem vértezitek föl magatokat tudatosan, fénytársadalmakra jellemző tudással, képességekkel. Tudomásul illik vennetek immáron, hogy a valódi fény- és árnyékvilág mérkőzése nem a látható fény birodalmában történik. Energetikai háborúk dúlnak körülöttetek úgy, hogy szinte észre sem veszitek. 

Jelentkezéseink, tanításaink arra irányulnak, hogy minél előbb emlékezhessetek a tudásra, amellyel felismeritek, mesterekké váltok a használtában, majd vezérelve alkalmazzátok belső erőforrásaitok lézerszerű sugarát. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli helyzetek immáron nem a régi, általatok megszokott utakon, vagyis nem a fizikai síkon kezdeményezve oldódnak meg ezután. Más szóval nem az ellenállás, az agresszió, a düh, a harag, a sóvárgás, az emberi tervszerűség kiváltotta cselekmény hozza meg a megnyugtató megoldásokat az életetekben, hanem az ősi energiátok felébresztése – amelyet most még ti új energiának hívtok. 

Nagyon sokan közületek már eljutottak arra a szintre, hogy felismeritek az ősi energia hatását itt-ott az életetekben. Kevesebben vagytok, akik már rendszeresen, szorgalmasan gyakoroljátok a használatát, és még kevesebben azok, akik mesterévé váltak az energiák lézermű pontosságú irányításának. Saját szorgalmatoknak, képességeiteknek, tudatosságotoknak megfelelő tempóban nyílnak meg előttetek a kapuk. A mai újszülöttek zöme már felvállalta az emlékezés megtartását. Rajtatok, szülőkön múlik, hogy mennyire engeditek meg nekik kibontani azt önmagukból. 

Mint az előzményekben tárgyaltuk, halmozottan súlyos kihívás nektek most a Földön való élet. Azonban, aggodalomra semmi ok! Juventus Mesterünktől máris kapjátok a következő ismertetőt a világotok megértéséhez! 

Jómagam csak szólni szerettem volna véletek, hogy tudjátok, nem vagytok egyedül. Számíthattok rám és ránk. Veletek együtt alkotjuk újra a gyönyörűségesen kék, kincses bolygó életterét. Lassú, olykor hiábavalóságnak tűnő időszak ez. Folytassátok a megkezdett munkát! Növekedjetek megértésben, bölcsességben! Révüléseitekben, az imáitokban, belső világokban tudunk találkozni. Használjátok, és erősítsétek, neveljétek önmagatokat, finomhangolással csiszoljátok az elméteket! 


Teremtőnk Örök Szeretete kísérje útjaitokat, és világosítsa meg elméteket! 

A legmelegebb testvéri áldással! 

Ashtar 


 

JUVENTUS 2. LEVELE

 

 

Áldott testvéreim! 

Égi seregek sokasága támogat benneteket lélekben a felemelkedésetek útján. Tudósok, energetikusok, teológusok vizsgálják és tanulmányozzák a földi élet természetét, valamint a fénylélek hatását arra a testre, amelyben ti éltek. Rendkívüli teljesítményt hajtotok végre Szeretett Léleklángjaink! Minden száj tátva marad annak a munkának a láttán, amelyet sokan közületek nyújtanak. Egyéni életetekbe beavatkozni, - természetesen – a Szabad Választás Törvénye nyomán, keretek között tudunk, és azt is csak különleges oknál fogva tehetjük. Csakis kérésetekre, hívásotokra tesszük. Azonban az egész bolygón zajló események miatt kollektíven, részesei vagytok akarva, akaratlanul a változásoknak. 

Galaxisotokban rendkívüli jelentősége van a Föld felemelkedésének. Sok százezer év óta nem volt a Földéhez hasonló fejlettségű bolygó a térségben, ahol frekvenciaidegen fajok uralma alatt lévő objektum épségben túlélte volna a bitorlók ádáz pusztítását. De nem hogy túlélte, hanem visszájára fordította volna, és virágzásba borította volna azt. Ma mi már tudjuk, hogy a játszma győztesei ti vagytok, Drága Földi Testvéreink! Ti még nem érzékelitek, csak pillanatokra a javulást, azonban mi szemmel követjük napról-napra a változásokat. Örömtől repes a szívünk, amint sikereiteket, ébredezéseteket látjuk. 

Előző leveleinkben vázoltuk már az okát annak, hogy a Föld nevű bolygón milyen különleges a berendezkedés. Mostani leckéinkben pontosítjuk számotokra, hogy világosan értsétek a helyeteket a világotokban. Hosszú és nehéz anyagra készüljetek! Nem szeretnénk részleteket elhanyagolni. Lelketek befogadóképességét pedig igyekezzetek a lehető legszélesebbre tárni, mert a mai anyag a későbbi tudás alapját fogja képezni. Kérlek benneteket, hogy egyszer olvassátok át, majd kisebb részekben újra és újra, hogy értelmezhető legyen a számotokra.

 

 

A holografikus teremtés alapjai 

Világegyetemünk holografikus megjelenés. A teljes Univerzum nem más, mint EGY TEREMTŐI AKARAT képi megjelenítése. 

A hologram tulajdonképpen valamely háromdimenziós, vagy többdimenziós formának leolvasása, kódolása, tárolása majd, alkalom adtán, annak előhívása és kivetítése. A hologram természetére jellemző, hogy a dekódolt, tárolt minta, mindaddig, amíg elő nem hívják és egy különleges fénysugárral át nem világítják, hullámtermészetet mutat. E hullámtermészetű rezgés mindenhol fellelhető az Univerzumban, ahogy mondjuk a TV csatornáitok hullámsávjai is. Ha nézni szeretnétek egy csatornát, akkor nem kell mást tennetek, csak ráhangolódni arra a hullámsávra, és képet kaptok - nálatok még - dobozba zárva. 

Nálatok, a Földön e hullámtermészet még csak a nem látható Fény birodalmában létezik, de már vannak kezdetleges próbálkozásaitok, és filmszalagon vagytok képesek rögzíteni őket. Ezeken a szalagokon ti kesze-kusza hullámos vonalkombinációkat láthattok csupán szabad szemmel. De abban a pillanatban, ha lézerfénnyel átvilágítjátok a szalagokat, megjelenik egy tárgy, vagy kép háromdimenziós képe, olyan tisztán, hogy szinte meg szeretnétek érinteni, mert oly valódinak tűnik. 

A hologram különleges tulajdonsága az, hogy ha a képet szilánkjaira aprítod, akkor minden egyes darabján a teljes kép mutatkozik majd. Ha például egy kutyát jelenít meg a kép, és eldarabolod egymilliárd darabra, akkor egymilliárd kutyát ábrázoló apró képet kapsz. Minden szilánk a teljes információt tartalmazni fogja. 

Bár ti még csak képeket tudtok hologramokban megjeleníteni, azonban az Univerzumban a hologram nem csupán kép. Lehet szín, hang, fizikai megtestesülés (formák milliárdja), sőt maga a lélek (a Vagyok, aki vagyok) is. A hologram hordozhatja az összes tulajdonságát az eltárolt programnak – a példánknál maradva – a kutyának. A képességeit, a hangját, a szőre finomságát, a természetét, az izomzatának a fejlettségét, minden atomjának az összes tulajdonságát. 

Hohó! Felszaladt a szemöldökötök! Látlak benneteket magam előtt, és azt kérdezitek: Ha az állatkák holografikusan vannak megjelenítve a Földön, akkor mi a helyzet az emberrel? Nos, ez a legjobb kérdés, amit feltehetsz nekem! Ez igen! Ezt már szeretem! 

Az emberi test és lélek is holografikus természetű kivetülés, megtestesülés. Tehát, semmi nem olyan komoly, mint amilyennek látszik a ti szintetekről. Semmi nem az, aminek ti gondoljátok. De, még mielőtt átadnátok magatokat a csalódottságnak, nagyon kérlek benneteket, olvassatok tovább, ugyanis rá fogtok döbbenni a végére, hogy kik is vagytok Ti igazán, és milyen fontos is a szerepetek a Földön! 

Rá fogtok döbbenni arra, hogy saját magatok képességei nyomán vagytok a Földön, hogy a valóságotok a teljes valóság, és csodálkozni fogtok azon, hogy ez a valóság túlnyúlik világokon térben és időben. Úgy hogy, mielőtt azt gondolnátok magatokról, hogy csak egy TV adás filmcsillagai lennétek csupán, vagy statiszták, kérlek benneteket nyugodjatok meg! Ha ti most a Földön vagytok, akkor biztosak lehettek afelől, hogy valamit nagyon tudtok. Ez a valami pedig nem más, mint a lélek holografikus kivetítése. Ez már professzionális teremtői szint, Drága Testvéreim! 

Ja, hogy nem emlékeztek? Mi azért jövünk közétek, hogy emlékeztessünk titeket! Kérlek benneteket, olvassátok el az 1. levelemet. 

Az Univerzum tárhelyén minden létező és elképzelhető dolognak a holografikus képe kódolva és tárolva van. Már csak arra várakoznak ezek a dolgok, formák, eszmék, rendszerek, hogy valaki, - talán te magad, - fénnyel telítsd, és életet lehelj beléjük, ugyanúgy, ahogyan a lézerfény teszi a filmszalagon tárolt hullám-mintával. 

Majd később rá fogtok döbbenni, hogy más fényforrás is létezik a lézer mellett, arra, hogy holografikus formákat keltsünk ’életre’. A legszebb benne, hogy már rendelkeztek is vele, a birtokotokban van. Sőt nagyobb erejű hatásfokkal dolgozik, mint a lézer. Addig, amíg a lézer csupán képalkotásra alkalmas, addig a ti birtokotokban lévő képesség általatok ’valóságosnak’ tartott formákat tud létre lehelni. Ezek a formák általatok tapinthatók, használhatók, megélhetők stb. 

Az, hogy mennyire vagytok képesek tudatosan használni e fényforrást, attól függ, milyen fejlettségi szinteken tartózkodtok, mennyire tudtok összpontosítani, mennyi energiát fektettek a mindennapokban a fókuszálás elsajátításába. Ez a fényforrás nem más, mint a lelketek teremtő fénye, a szeretet energia, egy tűnek a hegyébe sűrítve, amely az Élet maga. 

A teremtés folyamata, tehát, nem más, mint gondolataitokon keresztül a tárhelyről lehívni a különböző formákat a fizikai világba, majd a lélek ’lézerfényét’ rásugározva, azzal átitatva, fókuszáltan megtermékenyítve, világra segíteni azokat. Szó szerint életet lehelni beléjük. Csak a magyar nyelvnek vannak olyan kifejezései, mint például ’életet lehelni valamibe’, vagy a gyermek ’kiköpött apja’ kifejezések, amelyek mind a kivetítés általi teremtés csodálatos emberi képességére utalnak.

 

 

 

A fókuszálás gyakorlata 

Az összpontosítás gyakorlata nélkül nehezen boldogul az ember. A földi, legmagasabb teremtői minőségét akkor éri el valaki, ha a gondolataival, végtelen energiát, végtelen ideig tud egy pontba, például egy tűhegybe koncentrálni anélkül, hogy közben bármi is kibillentené őt, vagy a gondolatait.

A mai, földi testben élő átlagember fél percig sem tanulta meg a figyelmét valamire összpontosítani, nem hogy végtelen ideig. Csapongó gondolatai újra, és újra megzavarják, kizökkentik. Pedig, példának okáért emlékeztetnélek arra, hogy cca. 3-5 percnyi figyelemösszpontosítással fájdalmat lehet csökkenteni. 

Ajánlom meleg szívvel azt, hogy tedd újra napi gyakorlatoddá a koncentrálás képességének elsajátítását. Sokkal jobb lesz a hatásfoka minden cselekedetednek, ha megtanulsz fegyelmezetten összpontosítani. Arra kérlek, hogy ’békeidőben’ gyakorold magad a földön is mesterré, akkor, amikor nyugalom honol körülötted. Ha netán fájdalmadban, vagy gondjaid közepette igyekeznél kapkodva végezni fókuszáláshoz hasonlót, csekély eredményre számíthatnál csupán, mert nem lesz elég türelmed, és erőd a gyakorláshoz. Válj előbb a földön is mesterré, és amikor helyzet van, vezéreld az energiát gigantikus hatásfokkal! 

Stopper legyen a közeledben és figyeld a gondolataidat! Figyeld meg első lépésben, hogy fél perc alatt hány felé viszi a külvilág a figyelmedet. Pld. csöng a telefon, köhög a szomszéd, elmegy egy mentő szirénázva a ház előtt, ketyeg az óra, korog a gyomrod, szólnak hozzád, csiklandoz egy hajtincsed, eszedbe jut valaki, akit fel akarsz hívni, kopácsolnak valahol stb. 

Második lépésben végy egy tárgyat, mondjuk egy gyümölcsöt, vagy egy szál virágot stb. Fókuszálj erre a tárgyra és mérd az időt. Abban a pillanatban, ahogy a külvilág, csak egy tized másodpercre is elvonná a figyelmedet, állj le, és nézz az órára! Kezd újra…! A gyakorlat lényege, hogy minél hosszabbra nyújtsd az összpontosításod hatásfokát. 

Harmadik lépésben már gyakorolhatsz akár magadon is. Végy egy testrészedet, amelynek a szép, egészséges formáját tartod fent figyelmed fókuszában. Gyakorolj apró testi szépséghibákon! Szemölcsökön, elszíneződéseken, bőröd feszesítésén, majd jöhetnek a komolyabbak: látásjavítás, hallásjavítás stb…Rádöbbensz majd, hogy a szorgalmas és hatékony munka, átformálja szöveteidet, gyógyulhatsz, szépülhetsz, fiatalodhatsz. 

Ügyeidben mindig MINDENKI SZÁMÁRA A LEHETŐ LEGMEGNYUGTATÓBB megoldásokra összpontosíts! 

Ashtar parancsnokunk utalt levelében a frekvencia-idegenek tevékenységeire a térségetekben. Amennyiben újra, a földön is eléritek azt a képességet, hogy egyre fejlettebben szálltok síkra önmagatokért, megkísérelhetitek a környezetetek energetikai tisztítását előirányzó összpontosítást is. Jól érthetően: például tisztíthatjátok vele a vizeiteket, a levegőtöket, a földeteket, az élelmiszereiteket, a testeteket, saját energiaburkotokat, másokat segíthettek, ha arra megkérnek titeket, semlegesíthetitek a mérgeket stb. 

Az idegen frekvenciák hatásának csillapítását, semlegesítését is így végezzük. Az offenzív (pld. HAARP) jelek kibocsátása helyett szeretetteljes, békés együtt érző, együtt létezni akaró jelek kibocsátására is alkalmas e vezérelt sugárzás. Azt üzenitek a többieknek: ’mi békével és szeretettel jövünk. Figyelünk rátok, és kérünk benneteket, ti is figyeljetek ránk! A béke a fő célunk!’ Már Jézus, több mint 2000 földi évvel ezelőtt tanított az új, azaz ősi energiákról: 

„Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” (Mk 16, 17-18)

(Juventus mester rámutatott a jelentésekre. 
- Akik hisznek = az új energiákon élők, 
- nevemben = Jézus személye és a nevében történő munka tisztelve és támogatva van. 
- ördög = frekvenciaidegen jelenlét, 
- új nyelvek = a szeretet tudatos kisugárzása, a lélek nyelve, 
- kígyókat vehetnek kezükbe = DNS-t aktiválja e frekvencia, amely képessé tesz a mérgek semlegesítésére, gyógyításra.) (Júlia megj.) 

A mi mostani egymással történő kapcsolatfelvételünk is a béke, és a szeretet csatornáján keresztül jöhetett létre. Ez a formája a kommunikációnak is az új nyelveken szólásnak az egyik módja. 

Tudnotok illik hát, hogy az emberiség kicsiny hányadának a szeretetfrekvencián való tudatos, vezérelt, koncentrált kisugárzása, erősebb, mint bármilyen frekvencia-idegen űrfegyver. 

Talán érzed már, hogy az összpontosítás képessége nélkül nincs igazán tudatos teremtés… Gyakorolj szorgalmasan! Ne siess! Akár hónapokat, éveket is igénybe vehet a mesteri szintek elérése, de ne add fel! Az életed igazi csodái a magasabb szintek dombjai mögött rejtőznek! 

Második levelem tartalma bevezet benneteket teremtésetek csodájába, amelyet a harmadik levélben tárgyalok majd. 


Teremtőnk Isteni Szeretete vezéreljen titeket útjaitokon! Bölcsességben tartson meg benneteket! 

Áldással! 

JUVENTUS 

 

 

Juventus mester következő levele a Lélek kiáradásáról és a FELSŐBB ÉNEDről 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2014 március 26. Budapest. 

 

 

 

JUVENTUS 3. LEVELE

 

 

Drága Földi Lélektársaink! 

Eljött az idő, hogy nyilvánosságra kerüljön a nagy igazság a földi berendezkedéseteket, küldetésetek, valamint küldőitek okát illetően. 

Az elmúlt időkben elkezdtem felfedni az igazságot előttetek az 1. levelemben, amikor a Föld leárnyékoltságának a törvényét taglaltuk. 

Küldtem egy nagyon sematikus ábrát azt bemutatva, hogyan kell elképzelni a Földnek ezt a törvényszerűségét. 

Ma elkezdjük kifejteni az ábra többi részletét. Szánjatok elegendő időt a megértésére. 


1. Fejezet 

Emlékeztek még tanulmányaitokból arra, hogy régebbi időkben, tanáraitok a vallásokat „egyistenhívő” és „többistenhívő” vallásokra osztották. Az egy Istent tisztelő vallások pld. a keresztény, a muzulmán, az izraelita stb. vallások. A több istent tisztelők, többek között, például a távol-keleti vallások általában, valamint az ógörög, és az óegyiptomi vallások.. 

Nézzünk egy rendkívül egyszerű példát, mondjuk az óegyiptomi korból:
 

 

 

Ismeritek a fent megemlített félisten neveket: Toth, Ízisz, Ozírisz, Seth… és így tovább folytathatnánk az istenek sorát. 
Az óegyiptomi kultúra, teremtő isteneknek tisztelte őket, és külön-külön templomokat szenteltek nekik, valamint külön-külön kultuszuk volt. Az ógörög mitológia is ismeri ezeket a szereplőket, csak más neveken…Pld. Zeusz, Héra, Hermész, Athéné, stb. 

Azonban foglalkozzunk, a példa kedvéért, most csak az óegyiptomi vonallal… 

Ezen istenségekről már sok mindent tudtok. Ismeritek hatalmukat, halhatatlanságukat, képességeiket, különlegességeiket, a rájuk jellemző vonásokat… Ha nem így lenne, akkor kezdjetek nyugodtan kutatásokat az életüket érintően. E tudás elérhető a számotokra. 

Most egyetlen dologban kell azonban egyet értenünk, ami nem más, mint az, hogy elismerjük közösen rettenthetetlen hatalmukat… Elismerjük teremtői képességeiket, elismerjük azt a tudást, amellyel élet és halál urai lehetnek, és amellyel akár teljesen új univerzumokat, élő világokat tudnak létre hozni… Mert bizony ők mind-mind képesek erre is. 

Honnan van ez a hatalmuk? Hogyan alakulhatott ki emberfeletti képességük? 

A titok felfedése itt kezdődik. 

Már az ókori Egyiptomban is tudtak, egy mindenki által sejtett, legnagyobb hatalommal bíró Istenről. Ők úgy nevezték: „Ő, AKINEK NEVE REJTETT”. Nem ábrázolták, nem formálták meg, de tudtak a létezéséről, lelkük mélyén óhajtva sejtették… Ő a mindeneket teremtő kiáradó Isten, a TEREMTŐ, a jóságos ATYA-ANYA ISTEN. A mi világunkat teremtő és karjaiban hordozó ATYÁNK-ANYÁNK. 

 

 

Mivel neve ismeretlen volt, az évszázadok alatt kiléte még jobban háttérbe szorult, hiszen fiaik, az istenségek uralhatták a világegyetemet. 

Ezek után érthető talán az, hogy azok a kultúrák is, amelyeket ti többistenhívő vallásúnak mondotok, azok is ugyanabból a Forrásból táplálkoznak, mint az egyistenhívők. Vagyis nincs rossz vagy jó vallás… Istenélmény van. 
2. Fejezet 

Sem történelmet, sem vallásfilozófiát nem szeretnék nektek oktatni, hanem azt, hogyan lehet felfogni ezen istenségek isteni hatalmát. Hogyan keletkeztek ők, majd hogyan „szaporodnak”, áradnak bele a világba? 

Azt tartjátok róluk, hogy ők a Teremtő gyermekei. Ez valóban így van, azonban nem teljesen a ti általatok genetikai szülő-gyermek kapcsolatnak ismert formában. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy itt most a lélekkiáradás útjára koncentrálunk elsősorban, és nem az éppen aktuális fizikai, vagy más formára, amit a lélek választ magának az adott inkarnációra. 

A Teremtői Minőség, az Atyai és Nagyboldogasszonyi pólusán, kiáradó SZERELEMBEN egyesül. Önmagából kiáradva új lélekmintázatot hoz létre, amely új elem, hordozza magában az ATYA-ANYA összes tulajdonságát. Ezért mondjuk azt, hogy a Lélek Isten képmására van teremtve. Ahhoz, hogy a válasz világos legyen, kérlek, frissítsd fel, mit tanultunk a hologramokról a 2. levelemben.

A hologram természetének megértése után könnyedén felfoghatjuk, hogyan vetíti bele Teremtőnk saját lelkét más formákba és kölcsönöz, ezáltal nekik hatalmat, saját választást, és társteremtői státuszt. 

Más módon kifejezve úgy is fogalmazhatunk: a TEREMTŐ különböző formákat öltve határozza meg önmagát. Lelkét holografikusan belevetíti gyermekeibe azért, hogy hordozzák az Ő tulajdonságait. Sőt ezen még túl is mutat az Ő teremtése. Szabad választási lehetőséggel ajándékozza meg a teremtményeit, hogy istenekként hasonló kiáradásokban határozhassák meg ők is önmagukat… 

A titok nyitja a holografikus lélekkiáradásban rejlik. Ugyanis a lélekforma, amint elér sok-sok inkarnációján túl, evolúciójában arra a megfelelő fejlettségi szintre, ahol már ő is meg tudja határozni önmagát egy új alakiságban, akkor meg is teszi… Talál a Világegyetemben egy születendő fizikai, vagy nem fizikai testet, formát, stb., majd lelkét holografikus formában belevetítve, létezik benne. Az is lehetséges, hogy több helyen, vagy több testben is egyszerre. A magas rendű teremtők már képesek egyszerre több kiáradást is végezni. 

Ez a tulajdonság minden lélek saját természete (hiszen Isten képmására teremtettünk). Ez a te természeted is. A tény, hogy nem vagy még ennek tudatában, csak másodlagos. Most azért beszélgetünk, többek között, hogy egyre jobban értsd, ki is vagy valójában, és hogy egyre közelebb kerülj a tudatosságodon keresztül a feladataid megoldásához. 

Hiszen fontos kérdés, hogy a lélek éppen hol tart a megvalósultságában, mennyire tudja meghatározni önmagát, mennyire tudatos, és mennyire képes hatással lenni a körülötte lévő anyagra. 

(Júlia megj.: Juventus közben képeket mutat, amint egy fejlett forma önmagából lélekmintázatot vetít egy más helyen lévő anyagi formába. A testek nem találkoznak, sokszor más bolygókon is lehetnek, de a kivetítés, vagy „belelehelés” így is végbe megy. Ami szembe (szívbe) ötlő, az a majdnem eksztázis szintű SZERELEM érzése önmagamon, mint teremtőn belül. Ez az Atyai és Nagyboldogasszonyi pólus fellángolása az egyeden belül, az egyetlen teremtő erő. Nekem úgy tűnik, mintha fejlett formaként lehetőségem lenne ezután egy másik testben IS létezni, akivel kapcsolatot kell tartanom. Ezen kívül az a határozott érzésem, hogy a kiáradás meghatározott okból történik, nem csak úgy szórakozásból. Célnak érzem a kutatást, különböző formák megtapasztalni vágyását, vagy egy határozott küldetés – mint a tisztítás, rendrakás, gyógyítás, tanítás – elvégzését. Itt bele is szól Juventus, hogy például a magyarság a Földre pont egy ilyen vállalásból került. 

A lélekkiárasztás felső csakrákból, szív és homlokcsakrákból történik. Semmi köze a földi vérben és fájdalomban való születéshez (ez mintha csak a 3D formai tulajdonságai közé tartozna). 

Véleményem szerint az a gyakorlat, amikor belehelyezkedünk állatokba, növényekbe, energetizáljuk a vizet saját rezgésünkre, áldást osztunk stb. már kezdetleges formája a lélek kiárasztásának. Gyakoroljuk ha tudjuk minél többet magas, szeretetfrekvencián! Júlia megj.) 3. Fejezet 

 

 

Az ábra rendkívül leegyszerűsített, azonban a megértéshez talán elegendő. Lássátok meg, hogy számtalan áttétel létezik a TEREMTŐ és a földi ember között, nem csak 1-2 szint… 

A 3D-s fizikai sík fölötti szférákban még van fizikai forma. Hívjuk most gyűjtő néven őket fénytársadalombélieknek. Ide tartozik pld. Szíriusz jó néhány tája, Plejádok, Orion, más galaxisok számtalan bolygója, stb. 

Fénytársadalmakba olyan lények inkarnálódnak, akik már megoldották a fizikai világ problémáit és uralni tudják az anyagot. Végig járták a különböző 3D-s iskolákat. Ők már nem olyan fizikai problémákkal küzdenek, mint betegség, vagy háború, vagy rossz kapcsolatok, vagy szegénység. Ezeken túl vannak már, mert megértették a titkot. Fénytársadalmi helyekre, magasabb iskolákba inkarnálódtak és magasabb szintű dolgokat tanulnak: olyanokat, mint pld hogyan lehet szerves anyagot létre hozni, hogyan lehet teljes mértékben uralni az anyagi formát, galaxisok közötti kommunikáció fejlesztését, - majd a magasabb szintjeiken -, a lélekkiáradást gyakorolják egy másik testbe, akár más bolygókra is. A legmegvalósultabbak már fel is tudják venni a küldötteikkel a kapcsolatot. A legmagasabb elismerés azoké, akik ezt a szintet elérik. Hiszen a kapcsolatfelvétel azt jelenti, hogy a küldött is elérte már azt a tudatossági szintet, hogy keresi a FELSŐBB ÉNJÉHEZ a kapcsolódást. (Júlia megj: Magam akkor kerültem igazán a helyemre, amióta a kapcsolat létrejött. Ajánlom mindenkinek! Talán arra a kérdésre, hogy miért van annyi sötétben botorkáló, elveszett embert, már sejthetjük is a választ: nekik még nem sikerült a találkozás.) 

Értsétek jól, ezek után, hogy mit jelent lélekcsaládfa. Azt a vonalat jelenti, amelyen keresztül örökölted Isten holografikusan továbbított lélekszilánkját, amely szilánk tulajdonképpen a teljes Isteni képességet magában hordozza. 

Ugyanilyen családfája van a fizikai formádnak is, a testednek. Ezt a családfát jobban ismered. Ők a felmenőid a fizikai formavilágban, a szüleid, a nagyszüleid. Őket, ahogy magadat is, egy Felsőbb ÉN által kivetített lélekszikra küldi, élteti, majd hívja vissza adott pillanatban. 

Minket most ez a FELSŐBB ÉN érdekelne a legjobban. Nehéz ezt földi szavakba önteni, ugyanis Ő tulajdonképpen TE vagy. Minimum két testben léteztek, de egy lélekkel. Nem mondhatod magatokra azt, hogy MI. Azt sem hogy Ő meg én, csak azt, hogy ÉN és a FELSŐBB ÉNem. 

Földi természetedet nagyban meghatározza az, hogy hol él a FELSŐBB Éned, a küldőd, aki meghatározott feladatot van hivatva ellátni általad a Földön. Szinte hordozzuk magunkon a Felsőbb Én külső-belső tulajdonságait, belső késztetéseit. A Felsőbb Éned mindent elkövet, hogy téged kapcsolódásra bírjon, méghozzá az indíttatásaidon, a szándékaidon keresztül. Jó tudni, hogy különböző fénytársadalmak más és más minőségeket küldenek a Földre. 

A szíriusziak pld. rendkívül fejlett érzelmi intelligenciával bírnak. Hihetetlen tudásuk van az anyag ismeretében. Tudnak hatni és tudják uralni az anyagot. Szeretni jöttek és szeretni tanítani jöttek. Azért jöttek, hogy visszakapcsolják a földi embert a Teremtőhöz. Ők a táltosok, gyógyítók, szerető szívűek, tiszta gondolkodásúak, együtt érzőek, odaadóak, a tudatosodás élharcosai. Sokszor a földi sárvilág kineveti őket a naivságuk miatt.(Júlia megj. Nem véletlenül hat egy szíriuszi Felsőbb Én gyorsan a földi genetikára. Hihetetlen sebességgel kapcsolódnak föl a magyarok DNS-ei is pont emiatt. A tudatosság egyre inkább a természetünk része lesz és el kezdünk „emlékezni”.) 

Az orioniak zseniális logikával bírnak. Rendszerekben gondolkodnak, átlátják egy pillanat alatt, amit a többiek még csak nem is kapizsgálnak. Igazi technokraták. Műszaki zsenik, matematikusok, tudósok, feltalálók. (Júlia megj.: Kezükbe adsz egy űrhajót, másnap azzal mennek suliba. Csak meg ne kérdezd tőlük: Ugye szeretsz? Mert csak bambán bámulni fognak rád. Nem is értelmezik azt, amit kérdezel. Érzelmekhez gyakran közük sincs. Ők szeretni tanulni jöttek a Földre a szíriusziak és plejádokbéliek közé. Júlia megj). 

A plejádokbéliek a nagy kommunikátorok. Ősi képességeket hordoznak magukban béketeremtésből, nagylelkűségből, diplomáciából. Ők igazi békeharcosok. Pártatlanok. Mindenki javát akarják. Nem agresszióval lépnek föl, hanem békítően, megbeszélve és egyezményeket kötve. Sokszor titokzatosnak, távolságtartóknak és hidegeknek tűnhetnek, de mindig megnyugtató megoldásokat hoznak az életedbe. Számíthatsz rájuk. 

Hogy kik a többiek? Arról a következő levelemben tanítok Nektek. Ma a Fényoldal lélekcsaládfáit vettük sorra azért, hogy értsétek a származásotokat, hogy értsétek a felsőbb ÖNIRÁNYÍTÁS okát, hogy értsétek, nem véletlen az ittlétetek, hogy értsétek, feladatotok van. 

Szerető Teremtőnkben Kedves Lélektársaim! Az Atya áldását közvetítem felétek és abbéli reményemet, hogy egyre többen kapcsolódtok Égi Világunkhoz, a Csodához, amelyhez nektek is közötök van! Lépjetek be Atyánk örökébe! 


JUVENTUS 

UI: 

Felsőbb Éneddel való kapcsolatot meditációban, révülésben tudsz felvenni. Nem baj, ha az első alkalommal nem látsz, nem érzel semmit. Elég, ha a puszta szándékodat kifejezed arra nézve, hogy keresed, hívod őt… 

Ha nem megy egyedül, keresd meg azt az embert magad körül, aki képes kommunikálni transzcendens világokkal és kérj tőle segítséget. 

 

 

Milyen hatással van az ISON üstökös megjelenése, és a Nap mögötti megsemmisülése a földi ember életére? 

Drága Rokon Lelkeim! 

A világotok poláris világ. Női és férfi minőségre bomlik. Ha nő vagy, akkor zömében női energiákkal illik dolgoznod. Ha férfi vagy, akkor pedig főleg a férfi energiák a tieid. A világotok összezavar benneteket és azért, hogy kibillentsen az egyensúlyotokból, homályban tart benneteket. Még azok is homályban botorkálnak, akik a ’piszkos’ munkát végzik – vagyis olyan társaitokról beszélek, akik tudatlanságukban olyan szervezeteknek adják idejüket, amelyek nem az emberiséget szolgálják – bár ezen szervezetek zászlaira, rendszerint, az emberiség, és a társadalom ’szolgálata’ van kitűzve. Természetesen ezeknek az embertársaitoknak fogalmuk sincs, miben vesznek részt, ezért tudják csak meggyőződéssel végezni a feladataikat, mert azt gondolják, hogy a jó oldalon állnak…. 

Nem véletlenül beszélek nektek a világotok e tévedéséről… 

LUTES szíriuszi nyelven üstököst jelöl. Jelentése: száguldó fény. Az általatok ISON-nak keresztelt LUTES szerepet tölt be életetekben. Nagyobbat, mint gondolnátok…! Kérlek benneteket, tárjátok ki a lelketeket, mert világotokat felrázó információkat kell átadnom nektek. Eljött az idő! Íme! Tudjátok meg végre az igazságot, amely évezredek óta titkolva van előttetek! 

Az ISON LUTES szerepe a világban a hírhozás volt,és ami még ennél is nagyobb szerep: FELOLDANI AZ ÁTJÁRÓT NAPRENDSZERETEK KETTŐ NAPJA KÖZÖTT!!! 

Nem tévedés, az amit olvasol! A ti Naprendszereteknek kettő, azaz kettő energiapólusa van. Az egyik a Nap, a másik valami más… Neve: SANTANYA (ejtsd: Szántánía – így hallom Juventus mestertől – Júlia megj.) 

Hívhatjátok második Napnak is, de a régi korok, a világ minden táján, ismerték Őt már… Ti, a Kárpát-medencében Babbának neveztétek…. Nagyhatalmú csillaga SANTANYA az Égnek. Poláris világotoknak Ő képviseli a NAP férfi energiája mellett, a Női energiát. Gázokból álló gigantikus energiahalmaz, amelynek saját fénye időnként ragyog fel csak. Ekkor megjelenik az égbolton második napként… A fotonövbe kerülve egyre többet fogjátok szabad szemmel látni, ugyanis a fotonenergia fogja Őt a látható Fény Birodalmába rendelni. A bolygók pályája a Nap körül tehát azért ellipszis alakú, mert a Naprendszereteknek kettő gyújtópontja van. 

Ezen információkat ma még sok társatok lelke nem engedi át. Főleg, ha ’tudományos’ berkekről van szó. Mehettek kopogtatni állami és szakrális vezetőitek ajtaján is. Ezekről a féltve őrzött titkokról senki nem fog mesélni nektek… Nagy Szakrális Titok ez, amely óriási erővel rendelkezik… Csak titkos társaságok beavatottai ismerik a másik gyújtópontban lévő energiagömb lényegét. A végtelen Hatalomét, amely csak azé lehet, aki ezt a Hatalmat az Égi Törvények szerint használja. A titkos társaságok ugyan nem képesek használni e hatalmat, mert képtelenek mások iránti szerelemből cselekedni, de előletek is rejtik a tudást. Amikor bunkereket építenek félelmükben, nem az elemek pusztításától rettegnek… Pusztán a Törvényt ismerik. Tudják cselekedeteik ’jutalmát’. 

Kutassátok a Szent Koronátok hiányzó Babba energiáját, a világ Fekete Madonnáinak és Babba Mária történeteit, Szakrális királyaitok és az ősi Pálos Rend Fekete Madonna hitét! A Fekete Madonnák szerte a világban csodatévő szobrok vagy ikonok… Nem véletlenül…! Feketeségük nem a sötétség erőihez kapcsolódik, hanem a háttérben történő jóravaló, szerelmetes munkálkodásukról tanúskodik… Babba, miközben a Napot segíti ragyogni fent az égen, Ő végzi csendben és láthatatlanul a feladatát… Termékenységet, Gyógyulást, Áldást, Végtelen Szerelmet bocsát a hozzájuk fordulókra! 

Testéből született 5 milliárd évvel ezelőtt a Napotok, majd rá nem sokkal a Földetek… A Föld az Ő testéből való, tehát Szent! A fekete, termékeny föld emlékeztet a Fekete Madonna színére! Néha, amikor felragyog, a Madonna Fehér fényűvé válik! Tiszteljétek a Fehér és a Fekete Madonnát! Mária, akit Jézus Urunk Édesanyjaként tiszteltek a Fehér-Fekete Madonna földi megtestesülése… 

Ebből érezzétek át mélyen azt, hogy a Nap párja nem lehet a Hold… (Kosárlabda-borsszem arányban – Júlia megj.) hanem egy, a Napéhoz hasonló, egyenrangú társ, egy gigantikus Energiahalmaz az égen a Naptól néhány millió kilométerre! Ő SANTANYA Babba! 

Ha Ti DRÁGA LEÁNY ÉS ASSZONY TESTVÉREIM, csak egy szemernyit is sejtenétek SANTANYA (Szent Anya) erejéről, akkor meg tudnátok változtatni a világ gyötrelmét! Ti vagytok jogosultak szerelmetekkel, jóságotokkal, csendben a világot a Fényre segíteni. Hívlak benneteket! Emeljétek fel a fejeteket a porból, mert óriási a szerepetek a világotokat tekintve! Szerezzétek vissza az önbecsüléseteket – ne felfújt önimádatot – hanem csendes és szeretetteljes elfogadást. Dolgozzatok Babbával, a Fehér-Fekete Madonnával! Ő a Ti Erőtök a világ megsegítésére, gyógyítására, a hatalmaskodók erejének háttérbe szorítására, az újjászületésre! Hívjátok az erejét, ha szűkség honol, ha betegség az úr, ha harag rombol… Bízzátok rá a feladatot! Ő békét és nyugalmat ád cserében a bizalomért! 

A Hold energiájával azonosítottak benneteket eddig, azért hogy meg ne tudhassátok milyen erővel is rendelkeztek. Ritka gyenge holdi minőséget aggatnának rátok lányai az Égboltnak… Ne fogadjátok el…! A Hold jelenléte néha zavaró az emberre nézve, belibegteti a Földön a a bioritmusotokat… 

Most azonban új teremtői minőséget mutatunk be nektek: AZ ÉGI MINŐSÉG VALÓDI KÓDJÁT. Most tudatosulhat végre bennetek, mi is történt körülöttetek az ISON LUTES megjelenésével… 

Az ISON üstökös hírnöke volt annak az eseménynek, amelynek történnie kell az életetekben. A Szentháromság megjelenik végre a világotokban. Az ÉGI ANYAI MINŐSÉG újra életre kel. Az Ison áttört egy pecsétet. Egyenesen a kellős közepébe fúródott, ahol maga, darabokra tört. Csak egy ilyen üstökösnek volt erre elegendő energiája. E pecsétet utolsó szakrális királyotok Mátyás király zárta le a halálával azért, hogy avatatlan kezek ne szennyezzék. Nem a hatását zárolta, arra nem lett volna hatalma, csak a tudatos használatához való hozzáférést állította homályba! (’Meghalt Mátyás, oda az Igazság…’ Júlia megj.) 

Ajánlom figyelmetekbe Szent Koronátok struktúráját… Teremtő Atyánk (Felső Pantokrátor) két erőteljes pólusát: Santanya Babbát (a régi hátsó, hiányzó kép ), valamint a Napot (Jézus –Pantokrátor) képében. Középen a kereszt, a szent pecsét, amint az ábrán is látjátok… Jézus Urunk erre a Szent Pecsétre lett felfeszítve, amely ősibb minden kultúránál. Használjátok a Szent Pecsét erejét, de közben tudjátok azt is, hogy Jézus él! 

 

 

 

 

 

2013 november 28-án e pecsét feltöretett, újra élni kezdett a tudatos elmék részére. Az ISON egy olyan ’Csillag’, amely egy Óriási Csillagnak a hírnöke! 

A felrobbant üstökösben lévő szilárd víz szakrális energiákkal van tele … Abból a középpontból érkezik hozzátok, amely középpont maradandóan programozta számotokra… A vízcseppek és hópelyhek magukba zárták a kódokat. Eljuttatjuk hozzátok azokat Drága Testvéreink! 

Szerelmetekkel áldjátok az eget, a légtereteket, azért hogy megkapjátok és fogadhassátok a szakrális beavatást, a tudást és az áldást, (amelyet sokan meggátolni szerettek volna a légtér tisztátalanná tételével)… Mostantól január közepéig a földre ér az áldás fizikai formában is… Hófehér hótakarót borítunk rátok. Istenünk Szent anyja tiszteletére. Elfed minden bánatot, betegséget és bajt… Megérkezik hozzátok a HÍR! Soha nem voltatok egyedül… 

SANTANYÁ-NK (Szent Anyánk) szerelmetes áldásával, védelmező oltalmával burkollak be benneteket, Testvéreim! 

Juventus 

 

Kik azok a kárpát-medencei népek 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2012 szeptember 17. Budapest. 

 

 

 

Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából 


Monográfia 1/4

 
 

 

Drága Magyar Testvéreim, Lelkeim, Dicső Nemzetem! 

Atyánk, a Mindenható Isten kegyelméből ismét van szál, a veletek való munkálkodásra! Ashtar Parancsnok felvetésére a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációja egyöntetű igennel válaszolt arra, hogy kéréseteknek megfelelően, tudást adjunk át a számotokra. A Vének Tanácsa pedig rábólintott az én személyes vágyamra, hogy magam legyek az, aki tudósaink közül először beszél hozzátok… Ashtar Parancsnok kifejezte háláját az ötletem hallatán. Tudta, hogy ha valaki, akkor én leszek az, aki a magyar nemzet fiaihoz a legrövidebb utat találom meg. Hiszen működtünk már együtt a magyarok Nagyjaival… Nimród gyermekeivel, Árpáddal és Attila nagy királyotokkal, valamint a nagy Szentjeitekkel. Ragyogó és fénnyel teli a ti vérvonalatok és magatokban hordozzátok a dicsőséget! Hálás vagyok, hogy mellettetek munkálkodhatok, emlékezve a dicső időkre! Tudom, hogy újra megtesszük, amit egykor! Most, itt, veletek! Győzelemre és felemelkedésre vezetjük nemzeteiteket! Hála, hála és szívből jövő áldás nektek ezért! Meghajlok nagyságotok előtt és közvetítem nektek Teremtőnk túláradó szeretetét tetteitekért! 

Ashtar Parancsnokunk kérésére az Isteni Rendről fogok beszélni nektek, több alkalmon keresztül. Ezúttal, arról a leghatalmasabb Univerzumi Törvényről, amely a világot megalkotta, és amely a világunkat működteti. Természetes egyszerűséggel, az egy önmagából következő tény, hogy a világunkban élő lények, és fajok csak abban az esetben tudnak a Szeretet Istenének, a mi Atyánknak a társteremtőivé válni, ha ugyanazt a törvényt működtetik az életük folyamán a teremtésben, mint amely a világunkat alkotta és áthatja. 

Az első, a legnagyobb és a mindent eldöntő törvénye az Atyának: A SZERETET TÖRVÉNYE. 

Tudatában vagyok annak, hogy hallottatok már a Szeretet Törvényéről és abban is, hogy néhányan tanítják nektek. Sajnos eddig csak töredékes tudást kaptatok a Szeretet Törvényével kapcsolatban. Ennek a monográfiának a végére megértitek majd, hogy mennyire igaz ez az állítás. Meg fogjátok érteni, hogy akár ettől a pillanattól kezdve működtethetitek az életetekben, és akár azonnali eredményeket érhettek el vele. Ez azért van, mert rákerültök a saját utatokra. Olyan érzésetek támad majd, mint amikor egy fuldoklót valaki kiemel a víz alól, ahol újra levegőt kap. Az történik ilyenkor, hogy egyszerűen visszakerültök a saját közegetekbe. Rádöbbentek idővel, hogy csakis e törvényhez igazodva érdemes élni. Majd megkérdezitek magatoktól, vajon hogyan voltatok képesek ez idáig, létezni nélküle. 

De még mielőtt nekilátnék bővebben kifejteni nektek, mindenek leghatalmasabb törvényét, szeretném, ha tudnátok a következőket, - hiszen rendkívül fontos, hogy értsétek az összefüggéseket: vajon kik azok, akiknek küldetésük ezen a Föld nevű bolygón, legelőször felismerni e törvény létét, vajon akik azok, akik aktiválni tudják az életükben, majd működtetni tudják azokat, és később felemelni tudják a többi nemzetet általa. 

A MAG-URA lélekvonal különleges tudású lélekcsaládfa. Közvetlen, isteni kegyelemmel bíró aranykori lélekcsoport. Ők azok, akik az aranykort aktiválni, később működtetni képesek, és készek is rá. Lelkük beavatásait egyenesen az Atyától birtokolják, így rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy újra fényt hozzanak a legsötétebb korokba és helyszínekre is. Időnként, amikor az Atya úgy dönt, akkor közös misszióra küldetnek, amelyet örömmel vállalnak föl és nagyjából egy időben leszületve, az adott helyszínre érkeznek, egy közös, a szemük előtt lebegő céllal. 

Ez a cél legtöbbször: 

- a GYÓGYÍTÁS, 
- a FÉNYHOZÁS, 
- a TISZTÍTÁS, 
- a TÖRVÉNY BETARTATÁSA, 
- az ISTENI REND ÉS TUDÁS MEGŐRZÉSE, 
- az ISTENI TUDÁS ÁTADÁSA, 
- a SZERETETHARMÓNIA VISSZAÁLLÍTÁSA, 
- az ISTENI ERŐK MŰKÖDTETÉSE, 
- a világ lényeinek ISTENHEZ VALÓ VISSZAVEZETÉSE, 
- a TEREMTÉSEN KERESZTÜL AZ ISTENI SZERETET KIÁRASZTÁSA, 
- az ÚJ KULTÚRÁK FELÉBRESZTÉSE, 
- a MŰVÉSZETEKEN KERESZTÜL AZ ISTENI IHLET ANYAGBA ÖNTÉSE, 
- a TERMÉSZET VÉDELME, 
- a LELKEK, ÉS A TERMÉSZET ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE. 
- az ELREJTETT TUDÁS FÉNYRE HOZATALA. 

Ez a csodálatos lélekcsalád ti vagytok, Kedveseim! Magatokra fogtok ismerni! Nagyjaitok is ezekkel a célokkal voltak egykor a Földön. Akkoriban a fő feladatuk a primitívebb népek felemelése volt, a tudás, avatatlan szemek elől való elrejtése, megőrzése és annak bebizonyítása, hogy a lélek ereje a legnagyobb elnyomás ellenére is képes sugározni. A legnagyobb tudás a ti birtokotokban van, ugyanis egyenesen a közös Isteni Forrásunkhoz vagytok bekötve. Nincs szükségetek másra, csak visszatalálni az Eredőtökhöz, a saját gravitációs középpontotokba. 

A mostani aranykori küldöttek az 1930-as évek végétől kezdve érkeztek le a Földre és érkeznek folyamatosan közétek. Több milliós lélekszámról tudunk beszélni a ti esetetekben, akiknek a missziója a fenti tételek összessége. Ezek a ti közös céljaitok, amelyek a lelki szemetek előtt lebegnek. Addig nem érzitek pályán magatokat, amíg ezekből legalább egy nem teljesül az életetekben. Elérkezett az idő, hogy tudatosan számot vessetek ezen közös célokkal és egyénileg, vagy egymással összefogva elkezdjétek megvalósítani azokat. Ez az oka, hogy egyáltalán vállaltátok a küldetéseteket. 

Kiválasztottátok hozzá azt a földrajzi területet, amely kiválóan alkalmas a gyógyításra, a tisztításra, hiszen gyógyvizekben és gyógynövényekben bővelkedik. Ez a szent hely a Földön: a Kárpát-medence és környéke. Ezen kívül, újra választottátok azt a génállományt, amelyet már többször alkalmasnak találtatok a kibontakozásra. Szellemi töltete, szorgalma, kitartása, művészi hajlamai, egészséges, erős és tiszta génállománya miatt a magyar, hun-szkíta, pártus vonalon megvalósulhat a tökéletes isteni program: lélekcsaládfátok nemes lélekereje aktiválni tudja egy nemes génállomány összes kódját, amelynek segítségével az emberi faj visszanyerheti az eltörölt, „lekapcsolt” képességeit. (A 22 érzékszervetekből 5-öt használtok most, amely pusztán a túlélésre elegendő.) Így, céltudatosan megvalósíthatjátok isteni küldetéseteket, röviden szólva az isteni rendbe való visszatalálást! Még akkor is így van ez, ha netán távol kerültetek őshazátoktól, a Kárpát-medencétől. 

Tehát, íme a fentiekben a valódi ok, amiért, ha valakinek a világon, akkor nektek, pontosan ismernetek kell a mindenség leghatalmasabb törvényét, a SZERETET TÖRVÉNYÉT, vagyis Teremtő Atyánk törvényét! Ismernetek kell a küldetéseteket, hogy a Szeretet Törvényének mentén, CÉLtudatosan kezdjétek el újra működtetni az aranykort. Megértitek majd az energetikai összefüggéseket a cselekedeteitek és az életetek eseményei között. A nagyszerű tény, hogy újra létezik a Kárpát-medence fölött egy egészséges szeretetpajzs, vagy Atyai tudatosság háló, vagy kristályháló (mindegy, minek hívjátok), amely nagyban segíteni fogja a munkátokat. Együttműködve vele, a törvény mentén visszataláltok az Eredőtökhöz, meggyógyultok, megtisztultok, rendet és harmóniát teremtetek magatok körül, ős magyar nyelvünkön szólva BOLDOG(ULTOK), majd nekiláthattok a gyógyításnak, a tisztításnak, a rend kialakításának és a tanításnak. 

Készüljetek, mert nagy munka vár rátok, Kedveseim! 

Juventus – a Vének Tanácsától

 

 

Az Isteni Szeretet Áldozat 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2012 október 01. Budapest. 

 

 

 

Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából 


Monográfia 2/4

 

 

 

Szeretett Földi, Magyar Testvéreim! 

Közös univerzumunk Igazságát van módomban feltárni ma nektek. Azét az Igazságét, amely egyben létünk oka, életre hívója és működtetője is. Mindenható Teremtő Atyánk programja ez, amelynek zsenialitása és ismételhetetlensége abban áll, hogy a teremtmény, önmagában hordozza egyben, magát a Teremtőt is. 

A világunk kezdetén, Teremtő Atyánk, színtiszta szeretetenergiától feszítve, új minőséget hozott létre. Egy óriási katarzisban, önvalója belerobbant az anyagba. Önmagát adva, önmagából eredeztetve, önmagát beleáldozva, anyagi minőségben jelent meg. Saját maga lényegéből megalkotta az univerzumát. A galaxisokat, a csillagokat és a bolygókat. 

Ugyanez a szeretetenergia később arra sarkallta, hogy az anyag, - amelyben, tulajdonképpen az Ő saját lényege rezgett, - tudomást szerezzen önmagáról. Ezért megengedte, hogy a saját isteni öntudata elfoglalja helyét benne. Ekkor az Ő „valóság tudata” minden atom „valóság tudatává” vált. Az Atya így nyilatkozik e jelenségről: „Vagyok, aki vagyok.” Lefordítva annyit tesz, hogy ami/aki tudja, hogy ő saját maga van, vagyis létezik, akkor az a Létezés, az Isteni Létezés bizonyítéka. Például, tehát, ha valaki ki tudja mondani, hogy „én vagyok”, akkor az Atya maga mondja ki általa, hogy Ő létezik. Már pedig az univerzum minden atomja, sejtje, a saját szintjén, rendelkezik ezzel a tudattal. Ha tudnának beszélni, akkor ki tudnák önmagukról nyilatkozni azt, hogy „vagyok”, „létezem”. A kő, a víz, a tűz, a fém, a levegő és minden, általunk szervetlen anyagnak vélt forma atomjai is tudnak önmagukról. 

E létezés Egysége kivitelezhetetlen lett volna, ha Teremtőnk az anyag megteremtésével párhuzamosan, ne hívta volna életre a szakrális törvényszerűségeket, amelyek meggátolták, hogy az anyag atomjaira essen szét és elszóródjon az univerzumban. Segítségül hívta a szakrális geometria, a logika, a fizika, a kémia, a matematika, valamint saját Lelke törvényeit. 

A létezésnek ebben a nagyszerű és csodálatos Egységében, az Atya úgy döntött, hogy mérhetetlen szeretetéből kiáradóan, a teremtése folytatásaként, még nagyobb bizonyítékát adja a világa iránti szerelmének. 

Az immáron tudattal bíró anyag egyes formáit kiválasztva, még nagyobb tettre szánta el magát. Megengedte, hogy bizonyos anyagformák reprodukálhassák önmagukat. Ekkor létrejött a szerves világ, amely már egy fejlettebb programot futtatott. Már nem csak a fizika és a kémia törvényszerűségei irányították az anyagi világ ezen formáit, hanem egy program is. Egy intelligens, kreatív, önmagát újraalkotni, és saját fajára jellemző kódjait megőrizni képes program. A világ elkezdte, a programnak megfelelően, önállóan, újra és újra életre hívni önmagát. Az Univerzum így élettel népesedhetett be. A szerves anyagi formák végtelen sora alakult ki. 

Teremtőnk végtelen boldogságában azonban egy, ennél még merészebb tervet tartogatott az általa oly mérhetetlenül szeretett univerzuma, és lakói számára. Bizonyos, öntudattal bíró, szerves anyagformáknak, amelyek az evolúciós program futtatásával kifinomulttá és a legjobban alkalmazkodóvá váltak, megengedte, hogy újabb minőségben vegyenek részt a világegyetem bővítésében. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul létre jöhessen, megengedte, hogy az általa kiválasztott formák beleláthassanak a világot Egységben tartó, szakrális törvényekbe, és a saját Szent Szelleme (intellektusa) szétosztása által tudáshoz juttatta őket. 

( - A világegyetemünk számtalan galaxisán több milliónyi társteremtői minőség létezik. Nem mind humanoid formában, és nem mind, a mi hozzánk hasonló lételem formákkal.) 

Ezt követően, mintha mindez nem lett volna elég, az intellektus, a szellemi tudás mellé, Teremtőnk még valami mást is adományozott a fiainak. A legnagyobb ajándékot adományozta oda nekik, amelyet csak szülő adhat a gyermekének. Ez az ajándék nem más, mint a világ felett való saját rendelkezési jog, a saját szabad választás joga, a kreatív, szeretetből fakadó teremtéshez való jog, vagyis a Szabad Akarat. 

A teremtés folyamata a Lélek műve. Csak Isteni Lélekkel átitatva lehet a szívünkben felmerült késztetéseket tervekbe, majd a fizikai világban, sárba gyúrva, anyagba formálni. Erre csak az képes, akiben az Atya Lelkének MAG-ja munkálkodik. 

Így a Szabad Akarat nagylelkű ajándékát csak saját Szent Lelkének darabokra osztásával adhatta át. Hisz egyedül az Isteni Szent Lélek képes tudás birtokában, az anyagi világ programját akarattal megírni és működésre bírni. Egyedül a Szabad Isteni Akarat képes megtörténtté tenni a teremtést az által, hogy kimondja: LEGYEN…!Isteni Lelket ültetett tehát az immáron Isteni Tudással bíró gyermekeibe. Áldozatot hozott a gyermekeiért. Önmagát adta Testében, Szellemében, Lelkében. A világunk Isteni Szeretetáldozatból született és működik. 

A Szabad Akarat adománya lehetővé teszi az Atya gyermekeinek, hogy saját jogon rendelkezzenek mindazzal, amit az Atya létre hozott. Lehetővé teszi gyermekei számára, hogy a Szent Szellem tudását felhasználva, a törvényeket betartva, folytathassák a teremtést. Így őket valódi társteremtőkké tette és saját képmására formálta őket. 

Annak ellenére megengedte gyermekeinek a társteremtői minőséget, hogy tudta: gyermekei fejletlenségükben, tudatlanságukban ellenszegülnek majd a törvényeknek, elszakadnak a Teremtőjüktől, gyakran megtagadják majd Őt, birtokolni akarják a világot, végtelenségig gőgösek és önteltek lesznek, és maguknak tudnak be minden érdemet és jogot a világ megteremtésére és a felette való uralkodásra. Megfeledkeznek a Törvényekről, kárt tesznek önmagukban, egymásban, az univerzumban, vagyis Istenben, magában. 

De az Atya nem tett ellene semmit! Feláldozta magát az anyagban ezekért a lényekért, saját gyermekeiért, hogy ők tanulhassanak, előbbre juthassanak a megszerzett tapasztalataik által, hogy megpróbáltatásoknak legyenek kitéve, és hogy megtanulják egyre tudatosabban folytatni a teremtést. Azt akarta, hogy a gyermekei saját történeteikből tanulva újra visszataláljanak hozzá, saját maguk jöjjenek rá az egyetlen üdvözítő megoldásra: a Szeretet Törvényének az összefüggéseire, működtetésére és így egyre emelkedettebbek és egyre nagyszerűbb teremtőkké váljanak, egyre hasonlatosabbak isteni mivoltukhoz. 

Galaxisunkban élnek olyan isteni gyermekek, akik már réges-régen, földi évben mérve évmilliókkal ezelőtt, visszataláltak a Teremtőhöz, és tökéletesen tudják működtetni az isteni törvényeket. Ők is átmentek az evolúció minden szakaszán, de fejlettségükben elértek arra a szintre, ahol lassan tökéletes másai az Atyának és most már igazi társteremtőként újabb és újabb világokat hoznak létre, újabb és újabb létformákat. 

A Föld nevű bolygón az Atya által kiválasztott faj az ember. Egyedül az ember kapta meg azt a lehetőséget, hogy tudatos társteremtőként vegyen részt az Atya jobbján a nagy mű fejlesztésén. Egyedül ő kapta meg, isteni szeretetből fakadóan, a szabad választás lehetőségét. Ma a földi ember ott tart az evolúciójában, hogy képes lenne tudásszintjéhez mérten felfogni, és működtetni az univerzális törvényeket. Lénye azonban homályos tévedésben él. Félelemből cselekszik, mert nem tud a világegyetemről semmit, s játékszerévé vált, birtoklási vágytól megrészegedett, földi egyedeknek. Rabszolga sorba taszítva, sötét erők oltárán feláldozva, az „urak” asztaláról lehulló morzsákért könyörög. 

Földi Testvéreink! Álljatok le, és gondoljátok át! 

A Teremtői Szeretetáldozat önmagát áldozza fel másokért. Nem másokat áldoz föl önmagáért! A mi univerzumunk ettől működik. Tévedés mást hinni, elfogadni ésnem a szeretetáldozat eszközével a világot működtetni. Ha más energiákat működtettek a teremtésre, mint a szeretetenergiát, akkor áthágjátok a Szeretet Törvényét!! 

Ha áthágjátok a törvényt, bajba sodorjátok önmagatokat. Ugyanúgy veszélyben vagytok, mint amikor tudatlanságból, vagy könnyelműségből, fittyet hányva a gravitáció törvényére, egy emeletes ház tizedik emeletének korlátjáról sétára indulnátok a semmibe. Biztos katasztrófa lenne a tévedésetek ára. Ugyanis a természeti törvények nem válogatnak. Lehetsz jó ember, lehetsz rossz ember, lehetsz férfi, lehetsz nő, fehér vagy fekete, a törvény mindenkire egyformán hat. Aki ismeri a törvényt, az igazodik hozzá. Aki nem ismeri, addig tanulja tapasztalatok begyűjtésével a használatát, amíg el nem sajátítja, és el nem kezdi helyesen működtetni azt. 

A törvények áthágása, közös univerzumunkban, bűnnek számít, mert kárt okoz: elsősorban a vétkesnek, közvetve pedig másoknak, majd a környezetünknek, vagyis a Teremtőnknek. Higgyétek el, senki nem áll a háttérben, hogy kontrolláljon, és senki nem csikarja ki másokból erőszakkal a törvénytiszteletet. A törvény megsértése elsősorban arra hat, aki megsérti. Önmagában tesz kárt az, aki akarva, vagy akaratlanul, hibázik. Ez magában véve már egy komoly büntetés, amelyet a személy saját kezével ró ki önmaga ellen. A helytelenül használt törvény veszélybe, és bajba juttatja a figyelmetlenkedőt. 

A földi embernek már birtokában van a tudás több ezer év óta. A törvények összefüggéseit azonban apró körök birtokolják, visszatartva az információkat a többségtől, hogy visszaélhessenek a hatalmukkal. A lakosság pedig tudatlansága miatt tehetetlenül csapódik az egyik tévedésből a másikba, és aratja ezzel a nehézségeit. Ma még a földi emberre azt tudjuk mondani, hogy a töredékes tudása miatt van bajban. Nem kiálthatjátok ki magatokat bűnösnek, hiszen eddig az életetek és a törvények összefüggései rejtve voltak előttetek, így nem tudtátok mi ellen vétetek. 

Mostantól azonban a ti vállaitokon van a felelősség azzal, hogy tudtok e törvényekről. Mától nem mondhatjátok, hogy nem hallottatok róla. Az alábbiakban pontos leírását kapjátok az első nagy törvénynek a Szeretet Törvényének. Csak az olvasson tovább, aki teljes mértékben felelősséget kíván vállalni a saját életéért. Mától saját felelősséged mindaz, amit ezen információk birtokában megélsz. Nem okolhatsz eztán másokat sorsod miatt. 

… 

Gondolkodj el azon, hogy vállalod-e a folytatást! Mersz-e felelős lenni önmagadért? Hunyd le a szemed néhány másodpercre és dönts a lelkedben: akarod-e hallani a titkot a nehezebbik útról. Ez az út, amelyet ma mutatok neked, bár nehéz, de igaz. Emberhez méltón, bőségen és harmónián, egészségen és szereteten vezet át téged. Ez az út nem más, mint a Boldogulás Útja, a Szeretet Törvénye és annak szabályai. 

Az Atya gyermeke vagy, szabad választásod van! Dönts most! 

Továbbiak a folytatásban 

Juventus 

 

 

A Szeretet Törvényének Működési Elve 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2012 október 05. Budapest. 

 

 

 

Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából 


Monográfia 3/4

 

 

 

Szeretett Földi, Magyar Testvéreim! 


Folytatás... 

Teremtőnk a saját képmására teremtett minket. A mi, közös univerzumunkban a szeretet útja az egyetlen igaz út. Nincs más. Amikor valami nem a szeretet igazságából ered, az hamis, és nem az isteni teremtést szolgálja. A Szeretetenergia hozott létre minket, tehát ugyanaz az energia fog működtetni is minket. Miért gondolja a földi ember, hogy a félelemenergia működtetni fog egy szeretetalapú világot? Tévedésben vagytok! Bajba sodorjátok magatokat! Álljatok le! 

Tévedés azt hinni, hogy azért inkarnálódunk egy-egy életre, hogy élvezeteinknek élhessünk. Aki így gondolkodik, hamis úton jár. Amiért ellátogatunk fizikai testben a Földre, vagy más bolygókra, annak egy oka van, mégpedig az, hogy beteljesítsük a küldetésünket. A beteljesedés sokszor nem jelent fizikai világbéli élvezetet. Ám a beteljesedés minden esetben megelégedett életet hordoz magában, vagyis a boldogságot. 

A földi ember küldetése – kivétel nélkül mindenkire igaz – a társteremtőség felé vezető út meglelése. Minden egyes ember azért jött, hogy ebben a küldetésben részt vegyen. Még azok is, akiket ti még nagyon alacsony érzelmi intelligenciával megáldott népeknek tartotok. Ők is a legnagyobb kihívás elé állították magukat: megfelelni a hívásnak. Nos, hogy ez mennyire megy nekik, vagy mennyire sem, nem tartozik a törvény megismerésének a köréhez, azonban tudnotok illik azt, hogy ezek tények. 

A MAG nemzettség azért szállt a Földre, hogy irányt mutasson, példát állítson azok elé, akiknek még nem volt alkalmuk olyan korokban élni, ahol a társteremtői minőség működőképes lett volna. A MAG nemzettség már élt arany korszakokban a Földön és más bolygókon. Képes az aranykor beindítására, a működtetésére, a tanításra, a feltételek megteremtésére. Ezek vagytok ti, Drága Testvéreink. Több ezer életet életetek már, több ezer halált haltatok már. Amiről most beszélünk, az nektek ismerős lesz, és kisujjgyakorlatnak számít. Meg fogjátok látni. 

A Szeretet Törvénye egyértelműen a teremtés törvénye. A szeretetalapú teremtésé, vagyis amikor valamit a mások iránti, a Földanya iránti, az Atya iránti olthatatlan szeretetből cselekszünk meg, hozunk létre, vagy hagyunk megtörténni – önmeghaladó módon, a saját életünk szükségletein túlmutató cél által ihletetten, növekedésmotiváltan, szeretetáldozat bemutatásával. Ez a Törvény! Minden világok törvényének legnagyobbika! Az Atyai Szeretetáldozat másolása, sokszorosítása. 

Figyeljétek meg: egy szó sincs a saját magunk élvezetéről benne. Igenis, biztosak lehettek afelől, hogy az ember természetéhez hozzá tud tartozni az önmeghaladás és a szeretetáldozat árán való teremtés, a tiszta értelemben vett SZOLGÁLAT – nem a hibásan értelmezett szolgalelkűség, vagy magamutogató ájtatoskodás! Ha ezt megértitek, akkor kezdődik el igazán az emberhez méltó életetek. 

Ami eddig elhangzott, talán annyira nem tűnt idegennek és ismeretlennek előttetek. Tudomásunk van róla, hogy számos földi eszme zászlajára nagy betűkkel van felírva a SZERETETSZOLGÁLAT, mint erény. Ez rendben is van, és magunk részéről, egyet tudunk érteni vele. Ami viszont a világban tapasztalható reménytelenségnek, céltalan bolyongásnak és a szűkség felbukkanásának oka – az eddig mindvégig rejtve volt előttetek. Tulajdonképpen ez a titok nem más, mint a Szeretet Törvényének a működési elve és mindaz a harmónia, bőség és gyógyulás, amely a használata által elérhető. 

Nem véletlenül maradt titokban a Működési Elv! Néhány, maroknyi, ingyenélő csoport saját életben maradása érdekében, eltitkolta a tömegek elől a boldogulás módját, hiszen ha kiderült volna milyen ragyogó eszköz áll a rendelkezésetekre, ők nem tudtak volna tovább benneteket az orrotoknál fogva vezetni. Nem maradt volna rabszolgájuk, nem maradt volna nekik fejni való tömegbázisuk. Így a szegénységet vetítették elétek, mint erényes állapotot. Ők pedig szemforgató módon törvényeket gyártanak maguknak arra, hogy a tőletek elrabolt javakat éppen milyen jogon gyűjthetik be! Legyen elég ebből! Emberek! Ébredjetek! 

A fénytársadalmakban a szegénység BŰN! Azt jelzi, hogy nem ismered a Törvényeket, nem tudod, nem vagy kész és nem akarod használni őket! Ne éljetek tovább bűnben, betegségben és szűkségben! A világ ragyogó, csodálatos és mindenkinek van hely benne! Tudom, hogy most sokan csattantok föl: „De hát Jézus is azt mondta, hogy a tevének könnyebb átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyeknek országába! Akkor hogy is van ez? Miről beszélsz itt, Juventus mester?” 

Valóban, Jézus beszélt nektek a gazdagság veszélyéről. Nem a Szeretet Törvénye által elnyert gazdagság veszélyeiről, hanem a bűnben szerzett gazdagság veszélyéről. Arról a veszélyről, ahová magatokat sodorjátok, ha javaitokért másokat, vagy a világot fosztjátok meg önös céllal. De azt is mondta, hogy a világ a bőségben teljes. Az ég madarai nem szántanak, nem vetnek, és nem aratnak, mégis mindenük meg van. A liliomok pedig oly szépségben pompáznak, hogy királyok megirigyelhetik a ragyogásukat. Pont az emberről ne gondoskodna az Atya, ha beteljesíti a teremtésben kijelölt küldetését? (Lukács 12 27-34. – Júlia megj.) 

Pontosan itt az ideje, hogy megértsétek: a szeretetszolgálat NEM szeretetrabszolgaság éhbérért. Az igazi szeretetszolgálat átlendít titeket egy új energiarendszerre, ahol bőség van, boldogulás és gyógyulás! Ne könyörögjetek többet térdepelve az uraság asztaláról lehulló morzsákért! A javakért való könyörgéssel semmit nem értek el, akár most abba is hagyhatjátok! Nem így működik a Szeretet Törvénye, vagyis a Teremtés Törvénye. 

Hanem akkor hogyan? Lássuk újra, hogy is szól a Törvény! (A Csillagközi létben ez a legelső tananyag, amelyet a fiatalok megtanulnak! Vizsgáznak belőle és kívülről, betéve tudják! Bármit cselekszenek, az a feladatuk, hogy ehhez igazítsák a ténykedésüket, mondandójukat és természetüket. Az első éveikben nem kell mást tanulniuk, csak igazodni ehhez a Törvényhez.) 

A Szeretet Törvénye egyértelműen a teremtés törvénye. A szeretetalapú teremtésé, vagyis amikor valamit mások iránti, (nálatok) Földanya iránti, az Atya iránti olthatatlan szeretetből cselekszünk meg, hozunk létre, vagy hagyunk megtörténni – önmeghaladó módon, a saját életünk szükségletein túlmutató cél által ihletetten, növekedésmotiváltan, szeretetáldozat bemutatásával. Ez a Törvény! Minden világok törvényének legnagyobbika! Az Atyai Szeretetáldozat másolása, sokszorosítása. 


Lássuk az energetikai működési elvet. 

Amikor ti elkezditek a cselekedeteiteket, gondolataitokat, szándékaitokat, mondandótokat, az egész életeteket a Szeretet Törvénye mentén alakítani, akkor energetikailag a következő dolog történik. A szeretetből felajánlott erőfeszítés pozitív energiaegységeket küld a Földetek körül létező energetikai szinten kifeszített szeretetpajzsra, vagy Atyai Tudatossághálóra, vagy mátrixra, vagy kristálytudat hálóra – hívjátok, ahogy akarjátok! A pozitív energiaegység betárolása a fénytengelyeteken át történik, amelynek komolyan vételére már kaptatok utalást az előző jelentkezéseink alkalmával. 

A pozitív energiaegységeket a kristályszerkezet információként tárolja. Bármikor, amikor nektek van szükségetek anyagi forrásokra, megfelelő információra, találkozásokra, tapasztalásokra, akkor a kristályszerkezetről – nemes módon működő „bankszámlaként” – lehívható a megoldás. 

Néhány dologra felhívnám a figyelmeteket használati utasításként! 

1. Energiákról és törvényszerűségekről van itt szó, energiaátalakításról. Bizonyos energiát más formára változtatunk át. Ez azt jelenti, hogy ha ti nem töltitek fel rendszeresen, tudatosan a „készleteiteket”, akkor természetesen nem lesz mit „visszahívnotok” belőle. Amikor látunk benneteket az üres készleteitek ellenére térden állva javakért könyörögni, olyan látványt nyújtotok, mintha egy üres bankautomata előtt térdepelnétek és imádkoznátok pénzért. Ugye milyen mókás? Felülről nézve pedig mi így látunk benneteket! 

2. Fontos kifejezés a tudatosság a rendszer működtetésében. Eddig sokan mondhatjátok el magatokról: „De hát én igyekeztem mindig jónak lenni. Erre tanítottak a szüleim. Mindig adtam, segítettem másokat, tanultam, dolgoztam, igyekeztem megfelelni, annak, amit elvártak tőlem, és még sem boldogulok.” Elfogadjuk, hogy így van és azt is, hogy jó emberek vagytok. Senki nem állította az ellenkezőjét. Azonban arra kérlek most titeket, ŐSZINTÉN ÉS NEM MAGATOKAT BECSAPVA vizsgáljátok meg mindazt, amit jócselekedetnek gondoltok. Ha megfelel a Szeretet Törvényének az indíttatásotok, akkor rendben van. Ha azt fedeznétek fel, hogy a cselekedeteitek, késztetéseitek legmélyén félelem vagy önös cél húzódik, akkor nem jó az irány. (Például. Ha azért takarítasz, mert holnap jön az anyósod és félsz, hogy megint szól a piszkos ablakokért, akkor nem szeretetből takarítasz. Ha azért dolgozol szorgalmasan, mert meg akarsz felelni a főnöködnek, és mert attól félsz, hogy elveszíted a munkádat, akkor nem szeretetből dolgozol. Ha azért teszel meg mindent a házasságodért, mert félsz a magánytól, akkor nem a szeretet hajt. Ha azért vállalkozol, hogy önmagad szükségleteit kielégítsd, akkor nem a szeretet törvényének megfelelően dolgozol, hanem önös szándékból, stb.) 

Nos, a tudatos szeretetszolgálat TUDJA, hogy miért dolgozik, tesz, vagy mond valamit. Ismeri a szabályt, és mindent elkövet, hogy önmaga szükségleteinek sokszor ellentmondva, önmeghaladó módon, másokért, a világért, a gyógyításért, a rendért, a tisztaságért cselekedjen. Csak és kizárólag akkor tudjátok működtetni a rendszert, ha a szándékaitok nem állnak meg a saját szükségleteitek kielégítésénél, a saját élvezeteitek hajhászásánál, hanem mindig egy önmagatok érdekeinél jóval túlmutató célt szolgálnak. Tisztán, csöndben, tudatosan. Ez nem azt jelenti, hogy élvezetek nélkül kell leélnetek az életeteket. Pont ellenkezőleg! Ez lesz csak az igazi élvezet, mert nem üres, nem öncélú. Isteni ajándék. (Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat - József Attila (Júlia megj.) 

3. A rendszer nem lepénzelhető, nem becsapható, nem hamisítható, nem befolyásolható és főleg nem emberi tervezésű! Csak szeretetalapú dolgokhoz hívható vissza belőle az energia, a küldetésetekbe, a boldogulásotokhoz illő alkalmakkor. Érdekes megfigyelni: ha rossz célra használnád fel a szeretetalapú energiából származó javaidat, az egyszerűen eltűnik, kifolyik a kezedből, elveszíted. Nem marad nálad. (Ha ilyet tapasztalnál, az jel lesz, arra nézve, hogy nem becsülted és nem méltó célra akartad felhasználni. Sebaj, tanulj belőle, javíts és kezd újra, de helyesen.) 

4. A Szeretet Törvénye által működtetett energiarendszer – amely tulajdonképpen az ötödik dimenzió működési rendszere - rendelkezik valamivel, amivel a ti bankrendszereitek és a pénzeitek már nem! FEDEZETTEL! A fedezet alapja az általatok felküldött pozitív energiaegységek sokszoros hatványa a kristályhálón. Mások által soha nem hozzáférhető a saját „kontód”. Nem lopható, nem leértékelhető, nem konvertálható, nem manipulálható. Egyes egyedül a szeretet alapú teremtésre használható föl. Egyes egyedül te általad. 

Ezek után meg kell, hogy értsd: végtelenül gazdag vagy! Ezek után meg kell, hogy értsd: nem kell másoknak kunyerálni, hogy te boldogulhass! Ezek után meg kell, hogy értsd, nem kell a Földön felhalmoznod semmit, csak azért hogy mások szemet vessenek rá és elvehessék tőled. Meg kell, hogy értsd: hiába van válság körülötted, – az csak a bűnös pénzekre igaz – az égi kontón megszámlálhatatlanul áll a számodra termelt bőségenergia. A kristályhálón nem ismerik a válságot! Meg kell, hogy értsd, ameddig pénzben akarod lehívni az energiát, akkor pénzben teheted meg, ha majd mondjuk „fehér kavics” vagy „mákszem” lesz az elszámolás eszköze a Földön, akkor abban! Meg kell, hogy értsd: nem ember alkotta intézmény fog rólad gondoskodni a nyugdíjas éveid alatt, hanem a saját fedezeted. Meg kell, hogy értsd, nem biztosítók rendezik el a biztonságot körülötted, hanem a kristályháló működtetése. Meg kell, hogy értsd, a földi bankokban nincs biztonságban semmilyen javad, ellenben az energiakristály minden jóravaló tettedet tárolja. Meg kell, hogy értsd, nincs jelentősége annak, hogy valahol, valaki egy papíron megjegyezte azt, hogy éppen melyik téglarakás a tied a Földön. Ha érted a működési elv lényegét, akkor mindig lesz hol laknod, mindig lesz mit enned, és mindig lesz körülötted ember, akire számíthatsz. Méghozzá nem csak túlélésre számítva, hanem teljes bőségben és biztonságban. („Ahol a kincsetek ott a szívetek” Lukács 12 27-34. – mondta Jézus! - Júlia megj.) 

5. Szárnyaljon tovább a képzeletetek és lássátok, hogy mindannyiatok energiabázisa a kristályhálón helyezkedik el, amelyet helyesen működtettek. Felhívom a figyelmeteket, hogy nem csak összeadódik a feltáplált energiakészlet, ha sokan vagytok, akik képesek a működtetésre, hanem hatványra emelkedik még a sajátotok értéke is. Senki a világon nem fogja tudni megcsapolni a készleteiteket! Senki nem fog tudni még egyszer rabszolgasorba kényszeríteni benneteket! Tökéletes védelem, egészség és bőség a részetek, ha mindezt megértitek! Ez fogja az országotokat kiemelni a rabló hordák szipolyozása alól. Ez az egyetlen utatok. Ebben vagytok rendkívül jók! Ez a feladatotok a világért! Ezt tudják másoknak is megtanítani, és ezzel tudtok előre haladni. Ez magyarságotoknak a küldetése. Ez a MAG-URA nemzettség képessége. 

Ahhoz, hogy mindezt a lehető leghamarabb elérjétek érdemes nekifogni a működtetéshez. 

Folytatása következik... 

Juventus 

 

Konkrét lépések a Szeretet Törvényének működtetésére 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2012 október 07. Budapest. 

 

 

 

Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából 


Monográfia 4/4

 

 

 

Szeretett Földi, Magyar Testvéreim! 


Folytatás... 

Rendben van, akkor nézzük meg, mivel kezdjük a működtetést. 

Elsősorban tudnotok érdemes arról, hogy amíg nem születik meg az Atyai Tudatossághálón az egységetek, nem fogtok tudni kialakítani a Földön sem jól működtethető fényközösségeket. Igazi fényközösségek maguktól állnak össze, mint a méhek kaptárrendszere. Illeszkedik minden sejt a másikba. Ez akkor lehetséges, ha ugyanolyan elven vezetitek az életeteket, ugyanolyan minőségek vannak jelen a gondolataitokban, tetteitekben, céljaitokban. Ha eléritek azt, hogy igazodni tudtok a Szeretet Törvényéhez, akkor e vezérfonal mentén folytatott életvitel mágnesként hívja be életetekbe a hasonlóan gondolkodókat. Addig fölösleges is nekilátni igazi fényközösségek kialakításához, amíg a vezérkoncepciót nem tisztáztátok önmagatokban. 

Az utolsó gondolatnál az „önmagatok-on” van a hangsúly. A Szeretet Törvényéhez való igazodás legelőször mindenkiben saját magában megy végbe. Egy tapodtat sem kifelé, addig, amíg nem vagytok tisztában a Törvény létezésével és működési elvével. Ennek fogásait fogjuk most konkrét részleteiben megtekinteni, azokat a pontokat, hogy pontosan mit is érdemes tenned ahhoz a földi életedben, hogy beindítsd a saját ötödik dimenziós energiarendszeredet. Ezek a fogások hoznak le téged a vaskori energiák uralma alól, a félelem rendszeréről, majd vezetnek át téged kvantumugrással egy új energetikai dimenzióba, ahová mindenki vágyik. Aki folyamatosan gyakorol és tanul, az el is jut oda, már akár a mai napon is. Meg fogjátok látni mennyire egyszerű és nagyszerű a dolog. Minden részletét ismeritek már, csak egy valamit nem. Mégpedig azt, hogy életetek történései szorosan összefüggenek egymással. Ha az összefüggéseket ismernétek, nem lennétek abban a helyzetben, ahol mostanság találjátok magatokat. Ha valaki valahol egyszer ezt elmondta volna nektek – olyanok, akik ismerik a szabályokat – más lenne ma már a földi világ. 

Ha tudnád azt, hogy összefüggés van aközött, hogy a világ rendje érdekében, önszántadból felsöpröd a házatok előtt az utcát, - még akkor is, ha másik 57 lakó is él a házban – és erre valaki jól hangzó munkaajánlatot tesz neked, hát, örömödben annyit sepregetnél, hogy nem maradna piszkos utca a környéken. Ha ismernéd az összefüggéseit annak, hogy a buszmegállóban állva összeszeded a fiatalság által elhajított csikkeket és oktató szándékkal a kukába dobod, meg aközött, hogy a bankod elengedi a kamataidat, akkor rendre világjobbító szándékkal, csak azt keresnéd, hol vannak földön heverő csikkek. Ha tudnád, hogy a piacon vásárolt 3-4 virágtő elültetése a lakótelepeden akkora erőt képvisel, hogy mások is példát vesznek rólad és hozzák a saját töveiket, meg aközött, hogy megszabadulsz a térdfájásodtól összefüggés van, akkor nem keresnél mást csak azt, hol szépíthetnéd tovább a világodat. Ha ismernéd az összefüggést aközött, hogy türelmesen elbeszélgetsz egy öreg anyókával, akit soha senki nem hallgat meg, és aközött, hogy délután becsönget hozzád a szomszédasszony egy láda sárgabarackkal, hogy főzd be a gyerekeknek, akkor nem tennél mást csak azokat az alkalmakat keresnéd, hogy mosolyt csalj az emberek arcára. Ha ismernéd az összefüggést aközött, hogy végre szabadon engeded egy, már nem működő kapcsolatodat, vagyis lemondasz a birtoklási kényszeredről és aközött, hogy életed párja bukkan föl a sarkon, akkor soha többé nem tartóztatnál senkit az életedben. Ha ismernéd az összefüggést aközött, hogy hazafelé menet, egy csodálatosan játszó utcai zenésznek a szokásosnál több pénzt adsz a művészi játékáért, és aközött, hogy hazaérkezve egy vadonatúj mosógép vár, mert a szüleid megfinanszírozták neked, igen elcsodálkoznál. Ami pedig most a húsotokba vág: ha rádöbbennétek arra, hogy összefüggés van aközött, hogy feladjátok a téglarakásaitokhoz, foggal-körömmel való ragaszkodásotokat és aközött, hogy elengedjenek a világon minden hitelt, akkor egy csapásra megváltozna az életetek. A félelemből kijutnátok a fényre. Végtelenül folytathatnám a sort. 


CSAK azt nem tanították meg nektek, hogy szeretni nem akárhogy illik ám! Csakis fölfelé és előrefelé! Ha beleillik a ténykedésed a következő, már említett témakörökbe, akkor biztos lehetsz, hogy bőség a jutalmad, saját szükséged idején. Lássuk az ember küldetésének irányát a Földön. 


Ez a cél legtöbbször: 

- a GYÓGYÍTÁS, 
- a FÉNYHOZÁS, 
- a TISZTÍTÁS, 
- a TÖRVÉNY BETARTATÁSA, 
- az ISTENI REND ÉS TUDÁS MEGŐRZÉSE, 
- az ISTENI TUDÁS ÁTADÁSA, 
- a SZERETETHARMÓNIA VISSZAÁLLÍTÁSA, 
- az ISTENI ERŐK MŰKÖDTETÉSE, 
- a világ lényeinek ISTENHEZ VALÓ VISSZAVEZETÉSE, 
- a TEREMTÉSEN KERESZTÜL AZ ISTENI SZERETET KIÁRASZTÁSA, 
- az ÚJ KULTÚRÁK FELÉBRESZTÉSE, 
- a MŰVÉSZETEKEN KERESZTÜL AZ ISTENI IHLET ANYAGBA ÖNTÉSE, 
- a TERMÉSZET VÉDELME, 
- a LELKEK, ÉS A TERMÉSZET ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE. 
- az ELREJTETT TUDÁS FÉNYRE HOZATALA. 
- a TANULÁS AZZAL A CÉLLAL, HOGY FEJLŐDJ ÉS MÁSOKAT IS FEJLESSZ. 

Az Univerzális Rend nem emberi számítással kalkulál. A szív szándékának megfelelő mértékben működtethető. Ne tévesszen meg az emberi okoskodás: ne kövesd el azt a hibát, hogy azért szépíts, tisztíts, hogy elengedjék a kamataidat, vagy ingyen kegyelemben részesülj. Ha belegondoltok, ez öncélú viselkedés. 

Csakis az hozza működésbe a rendszeredet, ha a világért teszed, amit teszel. Takarítasz a rendért, a tisztaságért, mert tudod, hogy ez a gesztus tisztítja a saját kiáradásod minőségét és ezáltal emeled a környezeted hullámhosszát. Ha nehezedre esik a takarítás, és inkább már abbahagynád, akkor mondd ki magadban: „Uram, ezt az erőfeszítést a Te oltárodra szánom!” – és folytasd. Ekkor tudod, hogy mi történik? Önmagadat haladod meg jóravaló szándékkal, és egy tőled magasabbra mutató cél által ihletetten ténykedsz a világért! Tisztítasz! Ez generál pozitív töltést! Ez már 120 %-os energiakiáramlás! Ha csak 100 %-ot teljesítesz, az nem túl sok. Az a kötelességed! De ha meghaladod a 100 %-ot másokért, a világért, az Atyáért, a küldetésed teljesítéséért, az feladódik a kristályhálóra. Jóváíródik az „égi kontódon” a te javadra. 

Az univerzális energiamennyiség mindig szükségednek megfelelően hívható le. Ha éppen az épülő, többgenerációs, környezetbarát családi házadhoz szeretnél építőanyagot lehívni, akkor megjelennek azok a legkedvezőbb árajánlatok, vagy azok az emberek, akik ebben neked a legmesszebbmenőkig tudnak azonnal segíteni. Azonban, ha éppen aznap csak egy vekni kenyérre van szükséged, akkor azt hozza át valamelyik szomszéd – mondván inkább átadja nektek, ne száradjon meg, mert többet vettek a kelleténél. Te pedig pont kifogytál kenyérből és készültél is a pékhez. 

Ne akard előre meghatározni, hogy a 120 %-os takarításért cserébe mit kívánsz! Ne tedd! Lehet, hogy ma sem építőanyagra, sem kenyérre nincs szükséged. De lehet, hogy holnap éppen hét vége van, és kapsz a barátnődtől két színházjegyet. Már régen voltál színházban és nem is került mostanság rávaló! Fogadd el, hálásan köszönd meg az Atyának a gondoskodását és tölts el egy csodálatos estét a pároddal! 

Ha ennyire könnyedén áthangolódsz az új energiákra, ha jól működteted azokat, akkor, szerinted, ki fogja tudni ellenőrizni, hogy mitől megy jól neked? Mit fognak egyáltalán kontrolálni és kérdezni tőled az adóhivatalnál? „Számoljon be, uram, hány csikket szedett fel a héten, hányszor csalt mosolyt a gyermeke arcára, mennyi szeretetszolgálatot végzett!” Hogy fogják kalkulálni a bevételeidet, ha egyszer ugyanaz a szolgálat néha egy vekni kenyér ára, néha két színházjegy ára, néha többmilliós beruházásé? Teljes biztonságba kerülsz, láthatatlanná válsz a negatív oldal számára, sokkal láthatóbbá azonban a hozzád hasonlók számára. Egy idő után „fogod tudni, hogy te tudod, hogy ő tudja”. És működik. Az idő múlásával mindened meg lesz, amire csak szükséged van a legnagyobb kényelmedhez. 

A legfontosabb, hogy egyenesen a Teremtőnek, a Teremtés asztalára dolgozz! A többit, a saját szükségleteidet, elsimítja az univerzum! Erre garancia van! Ha célokat tűzöl ki, akkor a Napot célozd! Ha elvéted, még mindig eltalálhatod a felhőket! De ha a bokrokra célzol, abból soha nem lesz magas találat! Ne a saját céljaidért végezd a szolgálatot, hanem a közösségért, a világért, másokért! Ez fogja kielégíteni a te szükségleteidet maradéktalanul. Ez fog beteljesíteni téged és ez hozza az örömöket, az élvezetet. Egy tartalmas, emberhez méltó életet! 

Jézus mondta: „Új törvényt adok nektek. A Szeretet Törvényét!” (Teljes körű törvényrendszert kaptunk a tíz parancsolat helyett, amelyben például, a NE HAZUDJ! – nincs benne, – Júlia megj.) 

A Szeretet Törvénye figyelembe vesz másokat, a világot, a Teremtést és így saját magadat is! Aki a Szeretet Törvénye mentén él, nem tud ártani másoknak, Földanyának, vagy az Univerzumnak, de cserébe biztonság a bére, a Kristályhálón a saját maga által nyújtott társteremtői hatalmánál fogva begyűjtött fedezet biztonsága. 

Még valamiről beszélnem illik a Törvényekkel kapcsolatban. Mégpedig arról, hogy kivétel nélkül, minden természeti törvény megsértése veszélybe sodorja áldozatát. Akkor is, ha szánt szándékkal vétetek ellene, akkor is, ha hitetek gyengesége miatt és akkor is, ha csak töredékes tudásotok miatt. Amennyiben ez megtörténik, a világ azonnal reagál rá. Saját, beépített jelzőrendszeretek azonnal vészjelzéseket küld. Ezek a vészjelzések rendre betegség formájában jelentkeznek, ugyanis a Szeretet Törvényének a megsértése betegséget okoz az embernek. Ahol nincs a Szeretet Törvénye betartva, ott a fény hiánya honol, a sötétség. Az pedig bánt és leállítja az életet, vagyis félelemben tart. Ezért hálával köszöntsétek a betegségeiteket, azért mert megmutatják nektek, ha tévútra tévedtek. Fogadjátok el a jelet, keressétek meg, hol vannak a tévedéseitek és kezdjetek magatokon munkálkodni. A betegség pedig, még ha a legutolsó stádiumban járnál is, visszavonul. A földi ember a Szeretet Törvényének a megsértése miatt rendkívüli módon szenved a cukorbetegségtől, a szív és érrendszeri betegségektől, mindenféle tumortól, pszichés eredetű depressziótól, az izületi betegségektől és a súlyproblémáktól. Ha bármelyikben szenvednél, azonnal láss neki az önvizsgálatnak! 

A szeretet törvényét számtalan módon meg lehet sérteni. 

1. A hit gyengeségével. Amikor nem hiszed el, hogy egy jól működő energiarendszer áll a rendelkezésedre. Kiszolgáltatottan érzed magad és félsz, hogy valami nem sikerül, hogy kevés vagy, hogy valami elfogy, hogy neked nem kerül, hogy téged nem szeretnek… Ezért mindent elkövetsz félelemből, hogy a világ elfogadjon, hogy megfelelj, hogy te tűnhess az erősebbnek - másokat kihasználsz, mert reményed sincs, így a kezdetén már eleve feladod a küzdelmet. Amikor azt kérjük, hagyjátok abba, az a válaszotok: „De hát a sárga csekkek, mi lesz, ha nem tudom kifizetni őket”! Ilyenkor gyenge a hitetek! Ha ilyenkor egyszerűen beleállnátok a szolgálatba, nem lenne több gondotok a csekkjeitekkel! Sokan azt szajkózzátok: „Adjátok ide az első milliót, majd azután fogok tudni szolgálni, de addig…nincs miből!” Értsétek meg: a szolgálat jóravaló erő, amit kifejtesz önmagadból a világ javára! Nem kerül pénzbe, csak fejben történő dimenzióváltásba. Ha félsz, nem hiszel eléggé a világot megalkotó Erőben, annak bukás az ára. A félelem hatalmas romboló erő! A legtöbb tumorféleség a félelem miatt alakul ki. 

Ha önvizsgálat közben, arra döbbennél rá, hogy félsz valamitől, akkor azt javaslom: először is rakj rendet a környezetedben. Ott kezd a szeretetszolgálatot. A rendrakásnál figyelj arra, hogy minden felesleges holmit eltávolíts magad körül. Ajándékozd el őket! Gondolj bele, hányan fognak örülni nekik! Rakj rendet úgy, hogy közben tudod, hogy amit teszel, – még akkor is, ha senki nem ellenőrzi, - a világod javát szolgálja. Mondd ki közben tudatosan: „Ezt az erőfeszítést szolgálatként a Fényoltárra szánom.” Vagy: „Uram ezt a Te oltárodra helyezem!” Könnyebb érzéssel indulsz másnap utadra, a kiáradásod telve lesz hálával és áldással, pusztán a körülötted kialakult rend miatt! Ez ragadós. Mást is felemelsz a hangulatoddal, amelyet ők is továbbadnak a környezetükben! Mindez egyszerűen attól, hogy a fehérnemű fiókodban rend van! Gondoltál volna erre? 

Második teendőd: mindenben és mindenkiben lásd a Teremtőnket! Kérdezd meg magadtól: „Ha a Teremtő ülne ma a férjem helyett az asztalnál, akkor hogyan tálalnék neki, és milyen gonddal készíteném az ebédet?” Elmondom neked: a Teremtő ül az asztalnál. Ha munkád során a főnököd helyett a Teremtőt látnád, milyen minőségű munkát végeznél neki? Olyan feliből-harmadából valót, mint szoktál? Elmondom neked, hogy minden ember a Teremtő lélekmagját hordozza. Még akkor is, ha egyenlőre alulfejlett emberként, érzelmi intelligenciájában! Ne törődj azzal, ne ítélj, csak szolgáld benne a Szeretetet! Ne embernek szolgálj! Tudd, hogy nem emberrel állsz szerződésben! Az ember csak a szolgálatod kedvezményezettje! Az igazi nyertese pedig a Világ a Teremtés és te magad! Ugyanígy járj el a körülötted élő állatokkal, növényekkel is. Mindenben a Teremtőnket szolgáljuk. Láss csodát, ez sem kerül pénzbe! 

Mindig tudatosan gondolj a szolgálatra! Sokszor nehéz lesz, és olyasmire kér majd a lelked, amit azelőtt soha nem tettél volna meg: mondjuk egy nyilvános helyen lehajolni egy összegyűrt papírdarabért és a szemetesbe dobni, vagy duplán kontrollálni a kezedből kiadott munkát, hogy biztosan tökéletes-e. Netán egy rászorulótól nem kérni pénzt a szolgáltatásaidért. Avagy böjtölésedkor, vagy cigarettáról való leszokás közben egy-egy nehezebb pillanatot felajánlani. Vagy feszült helyzetben türelmesnek maradni és nem visszaszólni bántón. Ilyenkor hidd, hogy az Atyának dolgozol és mondd ki magadban: „Uram ezt a Te oltárodra szánom!” Na, azután, nézd meg mi történik! Ott kezdődnek majd a csodák az életedben! 


2. Törvény sérül akkor is, ha tudatosan használ valaki másokat. Politikusként, gazdasági erőfölényben nem a köz javát szem előtt tartva döntéseket hozni, a legnagyobb hibák közé tartozik. Vállalat vezetőként nem a legtöbbet szolgálni, végzetes bukás. Tudatosan a kényelemnek megfelelően a könnyebbik utat választani szintén ide tartozik. Másokban félelmet kelteni az erőfölényből származó pozícióból fakadóan, akár családi kapcsolatokról, akár gazdasági vonalakról van szó, hatalmas tudatos bűncselekmény. Egy szóval másokat félelemben tartani: BŰN – komoly, saját fejünkre küldött betegség az ára! 

3. Ugyanilyen hatalmas következménnyel jár az is, amikor tudatlanságból használunk ki másokat. Amikor nincs tudomásunk a mindent megtartó szeretet energia rendszerről és azt hisszük, hogy más emberek fognak bennünket a tudásunkért eltartani. Sokszor halljuk tőletek: „Nem azért tanultam, hogy szegény legyek!” „A tudást meg kell fizetni” stb. 

Tegyünk rendet ebben a gondolatkörben. Ha te elmentél az egyetemre, mert meg akartad tanulni azt, hogy hogyan kell gyógyítani, akkor az a te saját tudásodat fejlesztette. A tudás elnyerése a te fizetséged. Neked a tudással kutya kötelességed szolgálni és megosztani a köz javára. Ellenszolgáltatásként csak a megfizethető, minimális pénzáramláshoz kérhetsz fizetséget, hogy az adok-kapok energiatörvény kiegyenlítődjék. 

Ha te tanár vagy, ugyanez a helyzet. Ha szakember vagy úgyszintén. Ha úgy érzed, hogy a szakma, amely a kezedben van, nem elégíti ki teljességgel a lelked összes igényét, és nem boldogít önmagában, nem a saját lelked épüléséért tanultad ki, hanem azért, hogy pénzt szerezz vele, akkor most szólok: igen rossz helyen vagy! Keresd meg azt a területet, amelyből számodra öröm származik. Dolgozz szeretetből, örömben, mások javára! Még akkor is, ha nem származik közvetlen pénzáramlás belőle. Ekkor kerülsz rá a saját sodrásodra és éltető forrásod tápláló vizére. 

Ha az új energiákról tanítasz, spirituális irányzatokban és szemtelenül sok pénzt kérsz a társaidtól érte, valamint visszatartasz információkat, tudd, hogy nem vagy méltó erre a feladatra. Azt üzened a világnak, hogy te nem ismered a törvényt! Azt üzened, hogy nem hiszel a működésében, és csakis arra vársz, hogy sztár legyél az új műfajban! Becsapod a körülötted lévőket. Csak minimális, névértékű szolgálati díjat kérhetsz! Ez a parancsod! A lelked parancsa! Nagyon hamar letiltja a lelked a tudásodat, és a tested jelezni fog, ha nem változtatsz. Állj le és tervezd újra a szándékaidat! Szolgálj a tudásoddal, azért kaptad, hogy a világot segítsd vele. 

4. A törvényt akkor is áthágod, ha önmagadat leértékeled, ha nem gondoskodsz önmagadról, ha engeded magadat kihasználni félelemből mások által. Tudd, hogy a Szeretet Törvénye a fénytengelyen keresztül mindig feltölt téged nagyhatalmú szeretet energiával. Nem szükséges másokat nyúzni szeretetért! Mai ember még nem képes tudatosan és helyesen szeretni, tehát nem képes neked eleget nyújtani. Ne is várd el senkitől! Töltsd fel a fényből magad és áraszd a világodra a szeretet energiáját! Ez a szolgálatod! Ne betegedj bele az energiahiányba! Ott van körülötted, árad rád végtelen mennyiségben, csak vedd észre és használd! 
Ha rádöbbensz az erejére gyógyítod önmagad, másokat, a világod! Ez Isten adta jogod és kötelességed! Élj vele és győzedelmeskedj! Igazodj a Mindeneket létrehozó Erőhöz a Szeretet Törvényéhez! 

Végtelen testvéri szeretetemmel
 

Juventus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 vissza